Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi ühisvaralisi õpikogukondi uurivad teadlased alustavad sel kevadel laste ja noorte loovuskiirendite võrgustiku VIVITAga koostööd laste ja noorte õppimise ja kaasatuse uurimiseks. Ühes laste ja noortega katsetatakse, kuidas saaks õppimine olla koostöisem ja aidata vähendada ebavõrdsust. Uuring käivitub maikuus toimuva Tallinn Music Weeki lastefestivalil, kus lapsed ja noored saavad käe valgeks nii festivali korraldamisel kui ka kaasuurijatena.

TMW Kids x VIVITA Kids Fest
TMW Kids x VIVITA Kids Fest 2021. Foto: Milla-Esta Koitmaa

Nurkse instituudi doktorant-nooremteadur Ülly Enni sõnul võime Eestis olla põhjusega uhked hea haridussüsteemi üle, kuid teadlastena näeme ka valukohti, mis täna veel rahu ei anna. “On viimane aeg asuda õpimaastikku ümber kujundama selliselt, et õppijatel endil oleks suurem sõnaõigus selles, kuidas õppimist kui ühist ressurssi luuakse ja hallatakse ning et õppeprotsessid oleksid koostöisemad. Selleks, et leida uusi viise õpimaastiku kujundamiseks ja õpikogukondade võimestamiseks, on TalTech koostöös teiste ülikoolidega Euroopa Liidu teadusprogrammi “Horizon 2020” toel kaheksas Euroopa riigis kutsunud ellu SMOOTH nime kandva teadusprojekti,” ütles Enn.

Teadlasi huvitab, kuidas lapsed ja noored saavad ise oma õppimist juhtida ja selleks ühiselt otsuseid ja koostööd teha nii, et õpiprotsessis kantakse hoolt ka üksteise, kogukonna ning võrdsete võimaluste eest. Eestis käivitub teadusprojekti esimene piloot VIVITA laste ja noorte loovuskiirendis koostöös Social Club õpikogukonnaga. 

“VIVITA Social Club on eelmise aastal startinud töötubadesari, mille eesmärk on kasvatada kogukonnatunnet ja meeskonnas töötamise oskust. Kui VIVITA lastest ja noortest liikmed tegelevad vabategevuse ajal enamasti oma individuaalsete projektide disainimise, ehitamise ja viimistlemisega, siis Social Clubi projektide puhul võib iga VIVITA liige pardale hüpata ja asuda tiimiga ühist eesmärki täitma. Nii korraldavad VIVITA Social Clubi noored tänavu maikuus juba teist järjestikust Tallinn Music Weeki lastefestivali,” ütles VIVITA tiimiliige ja Social Clubi eestvedaja Steveli Säde.

“Seekord saab lastefestivali korraldusprotsessist ka omalaadne tegevusuuring, kus koos lastega käärivad käised ülesse Nurkse instituudi teadlased, et ühiselt tegutseda ning koosloomise kogemusi ja mõjusid uurida. Seejuures on erilise tähelepanu all osalejate üksteiselt õppimine grupitööde ja laste endi poolt läbiviidud intervjuude käigus. Usume, et see suurendab laste enesekindlust ja aitab neil kasvada nutikateks, tarkadeks ja vastutustundlikeks maailmamuutjateks,” lisas Säde.

TMW noorteprogrammi juhi Terje Trochynskyi sõnul on Tallinn Music Week olnud alati tulevikusuundi ja noort muusikatalenti otsiv sündmus. “Juba viis aastat on festivali osaks olnud lasteprogramm ning alates möödunud aastast on lisandunud ka VIVITA laste ja noorte poolt TMW tiimi mentorluse toel loodud päris oma minifestival,” ütles Trochynskyi.

“Meil on hea meel tänavust lastefestivali laste ja noorte koostöö ja kaasatuse uurimisega edasi arendada, sest senine koostöö lastega on olnud põnev ja arendav mõlemapoolselt. On uskumatu ja silmiavav, milline plahvatuslik nutikate reklaamide ideedetulv vallandub noortelt festivali kujunduselemente nähes või millise kuraatorliku veendumuse ja kirega valivad lapsed enam kui sajapealisest TMW programmist oma peole kõige ägedama artisti,” lisas Trochynskyi.

TMW Kids X VIVITA Kids Fest toimub tänavu 4.mail Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus.

Euroopa Komisjoni H2020 rahastatud rahvusvaheline SMOOTH teadusprojekt uurib, kuidas saab ühisvaraliste õpikogukondade kaudu suurendada laste ja noorte rolli oma õppimise juhtimisel ning vähendada hariduslikke ebavõrdsusi. Ülikoolide juhtimisel viiakse kolme aasta jooksul kaheksas Euroopa riigis haridusasutuste ja -organisatsioonidega koostöös läbi ligi 50 juhtumiuuringut, mille käigus kaasatakse lisaks lastele ja noortele ka nende õpetajad, noorsootöötajad ning lapsevanemad. Uuringu eesmärgiks on pakkuda välja lapsi ja noori kaasavaid uuenduslikke tegevusprogramme ning teha soovitusi hariduspoliitika arendamiseks.

Laeb infot...