Tallinna Tehnikaülikool

Möödunud suvel Nurkse instituudis avaliku halduse doktoriõppe lõpetanud ning tehnoloogia valitsemises filosoofiadoktorikraadi saanud Lauma Muižniece valiti uueks Läti Teadusnõukogu juhiks.

Lauma Muižniece
Lauma Muižniece

Muižniece on eelnevalt töötanud Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuris nii juhtiva tehnoloogiasiirde eksperdi, Tehnoloogiaosakonna direktori asetäitja kui viimati ka sama osakonna juhina. Samuti on ta alates 2012. aastast töötanud külalislektorina BA Äri- ja Finantskoolis Lätis  ning teadurina Antonin Scalia õigusteaduskonnas George Masoni Ülikoolis USAs.

Oma doktoritöö „Väikeriigid ja teadmiste juhtimine: Läti juhtum“ kaitses Muižniece Nurkse instituudis augustis 2021.

Doktoritöö juhendajateks olid prof dr Rainer Kattel (Nurkse instituut, TalTech, IIPP, UCL) ning dr Aleksandrs Cepilovs (Nurkse instituut, TalTech).

Läti Teadusnõukogu on Läti haridus- ja teadusministri halduses asuv asutus, mille eesmärgiks on riigi teaduse ja tehnoloogia arengupoliitika elluviimine ning riigieelarvest, samuti Euroopa Liidu struktuurifondidest ja muudest õigustloovates aktides delegeeritud välismaistest finantsinstrumentidest rahastatavate teadusprogrammide ja projektide ekspertiis, elluviimine ja järelevalve.

Laeb infot...