Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud Kirsti Rumma ja Tiia Rüütmann osalesid 27. oktoobril toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni istungil, kus arutati õpetajate ja õppejõudude järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamise teemat.

Istungil osalesid veel Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ning Haridus- ja Noorteameti esindajad.

Arutelu käigus toodi välja hetke kitsaskohti, näiteid headest praktikatest ja esitati ettepanekuid tegevustest, mida rakendada. Kuigi huvi õpetajakoolituste õppekavade vastu on kasvanud, tuleb rohkem tähelepanu pöörata õpetajate toetamisele, tööaja reguleerimisele, paindlike õppevõimaluste loomisele ja kolmanda sektori haridusorganisatsioonide ning ülikoolide vahelise koostöö arendamisele.

Laeb infot...