Tallinna Tehnikaülikool

TalTech, mida esindavad Geoloogia instituudi ning Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut anorgaaniliste materjalide teaduslabori teadustöötajad, on partneriks EL-i rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektis CLEANKER. Projekti eesmärk on tsemenditööstuse jaoks välja töötada ja täpsustada pilootseadmete mastaabis uus CO2 püüdmise tehnoloogia. 

2020. aasta oktoobris käivitati CLEANKERi projekti raames tööd uudse tehnoloogia – kaltsiumi ringtsükli – rakendamiseks. Selle tehnoloogia kasutuselevõtt tsemenditehaste moderniseerimisel on võtmetähtsusega samm, mis loob eeldused süsinikdioksiidi sidumiseks tehaste heitgaasidest ja selle kaudu CO2 heitmete vähendamiseks 90% võrra. See on ka ülioluline samm EL-i CO2 heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks lühikese ja keskmise tähtajaga. 

Lisateave Euroopa Komisjoni lehel.

TalTechi teadlaste tehtud süsinikdioksiidi sidumise, kasutamise, transpordi ja ladustamise uuringute tulemusi tutvustati hiljuti CLEANKER CCUS-i veebiseminaril “CCUS-stsenaariumid tsemenditööstusele”. Ettekanded on kättesaadavad Cleankeri kodulehel.

Laeb infot...