Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis saab õppida masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimist. Eriala saab lüüa kaheks, üks on masinaehitus ja teine on energeetika. Õppekava lõpetanu on võimeline juhtima tehnoloogilisi protsesse ükskõik millises ettevõttes.

Seda eriala võiks õppida inimesed, kellel on nutikust, huvi tehnika ja robotite vastu ning kes tahavad uue tehnoloogia ajastuga kaasas käia. Tudeng, kes on lõpetanud masinaehitustehnoloogia eriala, on võimeline oma teadmistega ise masina valmis ehitama. Energiatehnoloogia protsesside juhtimise lõpetanu võib töötada elektrijaamades, soojusvõrkudes või siis taastuvenergia allikatega. Mõlemad erialad on väga perspektiivikad.

Õppeperiood kestab neli aastat ja lõpetanu omandab rakendusliku kõrghariduse. Nelja aasta jooksul on üliõpilastel palju praktikaid ja iseseisvat tööd. Praktikal ollakse suurtes ettevõtetes, nagu Viru Keemia Grupp, Eesti Energia, ABB jpt. Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis on võimalus läbi Erasmuse projekti minna praktikale ka Eestist väljapoole, näiteks Soome ja Rootsi.

Paljud tänased üliõpilased on töötavad inimesed, kes soovivad oma teadmisi täiendada, jõuda oma karjääris kaugemale. Töökohad on masinaehituse ettevõtetes, metallkonstruktsioonide ettevõtetes, elektrijaamades või näiteks liftide projekteerimises. Veel tehakse karjääri kaevanduses inseneridena. Infot õppekava ja sisseastumise kohta leiate kodulehelt.

TalTech Podcast

Energeetikas ja mäetööstuses kasvab lähima 10 aasta jooksul vajadus inseneride ja tehnikute järele

Laeb infot...