Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli podcast’i järjekordses osas räägiti karjääriplaneerimisest ja sellega seonduvatest praktikaprotsessidest. Praktika puhul on ühest küljest tegu sujuva üleminekuga tööturule, teiselt poolt aitab see õpitud teooriat praktilise elu kontekstis paremini analüüsida.

TalTech Podcast

Karjäärivalikule aitab kaasa läbimõeldud praktika

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi IT-teaduskonna praktika ja õppeanalüütika spetsialist Riina Tallo, kes pole klassikalises mõttes õppejõud, vaid on tudengitele toeks just praktikaprotsessides ning toetab nende liikumist tööturule. Õppekavade kureerimisel lähtutakse põhimõttest, et praktika eesmärk ei ole lihtsalt tudengi mingiks ajaks tööle saatmine. See peab aitama tudengil paremini mõista, kuidas ta nii õpitut kui iseennast inimesena oma töökohas analüüsida suudab ja mil viisil oma edasist karjääri planeerib.

Saatejuht tõi välja, et näiteks IT-tudengid praktikavõimaluste üle nagunii väga kurta ei saa, sest paljud lähevad juba esimesel-teisel kursusel tööle ja nii mõnedki jätavad seetõttu kooli pooleli, sest tööd on rohkem kui aega õppimiseks. „Tõsi, IT-valdkond, kus mina tegutsen, on tuntud kõrge tööjõuvajaduse poolest. Teistpidi seab suur tööjõuvajadus tudengitele tööturule siirdumiseks ka omad väljakutsed, sest alati pole juhendajaid ega aega. Seetõttu on ennekõike oluline, et tudeng suudaks tööandjale tõestada, et ta on väärt investeering, kellesse oma aega ja raha panustada. Siin on oluline osata ennast presenteerida ja oma valikud läbi mõelda,” ütles Riina Tallo.

Tallo sõnul peaksid tudengid keskenduma sellele, mis neile endale kõige südamelähedasem on. Samuti tuleb aru saada, et kui 18-aastane peab valima omale valdkonna, pole see ainuke ega viimane valikuga silmitsi seismise hetk. „Me räägime hästi palju, et läbi elu on karjäär järjest rohkem muutuvam ja me peame järjest rohkem ümber õppima. Aga ka selle ühe valdkonna sees, kuhu noor satub, on tal nii palju erinevaid võimalusi seda rolli rakendada. Võtame näiteks keemiku – ta võib olla laboris see, kes tilgutab ühest katseklaasist teise. Ta võib olla ministeeriumis keegi, kes mõtleb regulatsioone välja. Ta võib olla ajakirjanik, kes käsitleb selle valdkonna teemasid. Ta võib olla ettevõtja, kes loob selle valdkonna firma.”

Milliseid soovitusi peaksid tudengite vanemad järgima? Millist kasu võib tuua lihtne soovitus õppekava sisu kohta lugeda? Kuidas praktika planeerimine TalTechi kaudu täpsemalt käib ja kas teaduskondade puhul esineb suuri erinevusi?

Kristjan Hirmo ja Riina Tallo
Kristjan Hirmo ja Riina Tallo TalTechi podcastis. Foto: Delfi

Kuidas tulla õppima Tallinna Tehnikaülikooli?

  • Esita avaldus lehel sais.ee.
  • Kui oled ületanud lävendi, oled järgmisest õppeaastast TalTechi oodatud. Õppima tulemise pead kinnitama hiljemalt 15. juulil, kuid võid kinnitada ka kohe.
  • Kui su eksamitulemused on allpool lävendit, saad parandada eksamitulemust ülikooli eesti keele või matemaatika katsel juunikuus.
  • Täpsem info aadressil teejuht.taltech.ee.

Laeb infot...