Tallinna Tehnikaülikool

Pole ilmselt palju neid üliõpilasi, kes saaksid oma semestrile või ka kogu ülikooliajale tagasi vaadata ja öelda: "Minu kursusetöö muutis maailma paremaks." Turunduse juhtimise aine valinud tudengitel on aga juba mitu aastat selline võimalus avanenud. 4-5-liikmelistes meeskondades toimetades on nad olnud TalTech Jätkusuutlikkuse nädala elluviimise mootoriks.

Pesaleidja kassitoas toimunud vestlusõhtul koos Zenja Fokini, Mariliis Pikkari ja Jana Hallasega
Tudengid Pesaleidja kassitoas toimunud vestlusõhtul koos Zenja Fokini, Mariliis Pikkari ja Jana Hallasega.

Kuidas need tudengid maailma paremaks muutsid?

Üliõpilaste projektid keskendusid nii jätkusuutlikkuse, eetika, vastutustunde kui ka võrdse kohtlemise teemadele. Jagati uusi teadmisi ja püüti tõsta nii üliõpilaste kui ka töötajate teadlikkust eelnimetatutest. Eelkõige aga inspireeriti kõiki võtma vastutust oma käitumise ja valikute eest. Eetika- ja keskkonnaprobleemid ei ole midagi kauget ega abstraktset vaid meist igaühe vastutusel. Majandusteaduskonna ärinduse õppekava üliõpilased said kaastudengitele, TalTechi personalile ja ka teistele huvilistele tutvustada mitmeid eri viise, kuidas oma igapäevaelus jätkusuutlikkust toetada: millised valikud tuleks teha või tegemata jätta?

Võib-olla jäi silma mitu päeva majandusteaduskonna fuajees toimunud kirbuturg, kus sai oma vanadele riietele uue elu anda või poodi tormamata oma garderoobi värskendada? Astusid läbi üleliigseks muutunud lemmikutega tegeleva Pesaleidja Mustamäel asuvast kassitoast, et Eesti moemaailma mõjuisikutega leida alternatiive kiirmoele või pop-up taimetoidukohvikust? Või juhtusid kuulama seminari sellest, kuidas ka korteris on võimalik suurema vaevata biojäätmeid sorteerida? Siiani on Facebooki lehel Jätkusuutlik TalTech võimalik saada vastuseid küsimustele, kas hambaid peaks pesema enne või pärast hommikusööki, kuidas tõhusalt vabaneda keskkonda ning seadmeid koormavast digiprügist ja kas stressi mõju võib olla meie kehale ka kasulik? Spetsiaalse kogumiskasti abil koguti kokku 130 e-sigaretti, mis oleksid võinud sattuda olmeprügisse. Ja need on vaid mõned näited kõikidest ellu viidud projektidest.

Jätkusuutlikkuse nädala peakorraldaja, turunduse juhtimise kursuse õppejõu Eliis Salmi sõnul toimub üritus juba neljandat aastat ning muutub iga korraga professionaalsemaks, kaasates suuremat hulka ülikooliperest. “Üliõpilaste ideed on lennukad ning on näha, et noortel on soovi meid ümbritsevat maailma paremaks muuta. Kindlasti märkavad nad, et igal inimesel on mõju - ühest küljest muutes oma (tarbimis)käitumist vastutustundlikumaks, kuid kindlasti ka aktivismi perspektiivist - kõik võivad olla ühiskonnas muutuse ellukutsujad!”. Salm lisab, et turunduse eesmärk tänases maailmas ei ole sugugi vaid raha teenimine ning iga organisatsioon peab analüüsima/parendama oma pakutava keskkondlikku ning sotsiaalset mõju. ”Koolitades uut põlvkonda ettevõtjaid ja juhte, oleks vastutustundetu neid teemasid mitte käsitleda.” Jätkusuutlikkuse nädala raames toimus ka terve päev kestnud vastutustundliku tarbijakäitumise ja ettevõtluse koolitus õpetajatele ning õppejõududele. 

Tudengid

Miks oli tegu TalTechi praktilise õppe triumfiga?

Tegemist ei olnud projektiga, kus üliõpilaste tööga tutvub vaid õppejõud ja heal juhul ka teised aine läbinud üliõpilased. Projektidest said osa kõik TalTechiga seotud ja mõnel juhul ka mitteseotud huvilised.

Klassiruumist väljaspool toimuvatest õnnestumistest ja ebaõnnestumistest saadakse meeldejäävad õppetunnid, millest on hilisemas tööelus palju kasu. Juba õpingute ajal omandatud kogemused aitavad meie tudengitel tõelisteks tippspetsialistideks areneda.

“Ma arvan, et kõige väärtuslikum Jätkusuutlikkuse nädala puhul oli korraldusliku kogemuse saamine: kõik see etteplaneerimine ja mõistmine, kui oluline on tiimi omavaheline kommunikatsioon. Loomulikult võtsin ka kaasa mõtteid vestlusõhtust jätkusuutlikkuse ja stiili teemadel.” - Helily Nummert, ärinduse eriala üliõpilane, jätkusuutliku moe tarbimisest teadlikkuse tõstmise kampaania korraldaja.

“Jätkusuutlikkuse nädal andis võimaluse panna ennast proovile projektide elluviimisega. Õppisime seda, et on oluline teada meeskonna tugevusi ja nõrkusi, et koostöö ja projekt sujuks paremini. Kõige olulisem oli, et saime kõik kogemuse võrra rikkamaks.” - Mari Roop, ärinduse eriala üliõpilane, digiprügi kustutamise aktsiooni korraldaja.

“Peamiselt pani jätkusuutlikkuse nädal mind rohkem mõtlema enda tarbimisele ning harjumustele, mida saaksin muuta. Samuti sain tänu enda korraldatud üritusele palju lahedaid ning praktilisi ideid jäätmete taaskasutamise võimaluste osas.” - Mia Maria Grepp, ärinduse erialal üliõpilane, jäätmete kunstiks muutmise töötoa korraldaja.

Keeruline on leida projekti, mis oleks päevakajalisem kui Jätkusuutlikkuse nädal. 2035. aasta pole enam kaugel ja ühiste TalTechi rohepöörde eesmärkide saavutamiseks on abi igast loengust, seminarist, rühmatööst, projektist, koolitusest ja arutelust, mis jätkusuutlikkuse teemadele keskendub.

Taimetoidukohvik
Taimetoidukohvik

Miks on nii oluline et toimuks Jätkusuutlikkuse nädal 2024?

Rahvusvaheline uuringufirma Ipsos viis Orkla tellimusel juba neljandat korda läbi uuringu, et selgitada välja Põhja- ja Baltimaade inimeste hoiakuid seoses jätkusuutliku eluviisi ja tarbimisega. Uuringu tulemustest selgub, et kõigist 7 uuritud riigi elanikest on eestlased suurimad kliimaskeptikud, kes muretsevad kõige vähem kliimamuutuste pärast. 

Kõigil meil on kahtlemata segadust selle osas, mis siis ikkagi on jätkusuutlik? Rohepesu ja informatsiooni üleküllus teeb meid ettevaatlikuks. Ära anna alla! Meil on ülikoolis palju võimalusi, millest ka oma kodus ja mujal eeskuju võtta. Jätkusuutlikkuse nädala raames sai nii mõnegi kontori kööginurka kohvipaksu kogumiseks mõeldud biojäätmete korv koos kompostitavate kilekottidega. Lihavabad valikud on juba pikka aega TalTechi söögikohtades kättesaadavad olnud, kuid jätkusuutlikkuse nädalal astusime sammu veelgi kestlikuma toidu poole, pakkudes täistaimseid roogi. Kas märkasid, et Jätkusuutlikkuse nädalal oli taimne toit (Chilli sin carne ja Naturli pihvid) majandusteaduskonna lõunarestoranis lausa kõige soodsam roog, asendades päevapraadi? Keskkonnasõbralik valik peakski olema iga inimese jaoks lihtsaim valik, mille eest ei ole vaja rohkem maksta!

Helena Urbla, TalTechi majandusteaduskonna üliõpilane, nõustamiskeskuse töötaja ja jätkusuutlikkuse nädala projekti assistent

Lisainfo:
Eliis Salm, ärikorralduse instituudi õppejõud, jätkusuutlikkuse nädala eestvedaja
eliis.salm@taltech.ee 

Toidu keskkonnamõju näitus
Toidu keskkonnamõju näitus “Kliimamuutused sinu taldrikul” tõstmaks teadlikkust taimse toidu olulisusest kliimamuutuste vähendamisel.

Laeb infot...