Tallinna Tehnikaülikool

Küsimustik oli avatud 13. märtsist 14. aprillini – analüüsime saadud vastuseid ja püüame tehtud ettepanekuid raamatukogus ka ellu rakendada.

Oleme tänulikud kõigile vastajatele ning ettepanekute ja kommentaaride kirjutajatele, teie panus on raamatukoguteenuste arendamisel väga oluline.

Vastajate seast, kes soovisid osaleda raamatupoe kinkekaardi loosis, valis fortuuna võitjaks vastaja järjekorranumbriga 6. Võtame võitjaga peagi ühendust.

EMERA rahulolu

Laeb infot...