Tallinna Tehnikaülikool

Rahvusvahelises suveülikoolis on tähelepanu all telemeditsiin ja kaugteenused ning 31 magistranti erinevatest Euroopa ülikoolidest on välja arendamas uusi digiteenuseid.

Suveülikool

Suveülikool toimub juba neljandat aastat ja seda korraldab Tallinna Tehnikaülikool koos Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga.

Magistrandid otsivad lahendusi, mis aitaks tagada jätkusuutliku ja inimkeskse tervishoiuteenuse kättesaadavuse: kuidas korraldada proteesimisega seotud eel- ja taastusravi, aga ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ning vähiravi. Samuti seisab tudengite ees küsimus, kuidas kasutada efektiivsemalt olemasolevaid terviseandmeid, et parandada kaugteenuste kättesaadavust ja kasutamist ning võimaldada individuaalset lähenemist tervishoiuteenuse kujunemisel. Tudengeid toetavad Eesti terviseeksperdid kogu suveülikooli vältel.

Ülesandeid koostasid Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, TEHIKu, Health Foundersi kiirendi ning Roche Eesti OÜ tippspetsialistid.

„Demograafilised ja ühiskondlikud protsessid on juba varasemalt osundanud kaugteenuste arendamise vajadusele, kuid üleilmne koroonapandeemia on selle veel teravamalt esile toonud. Seda eriti olukordades, kus tervishoiuteenuse kättesaadavus tuleb tagada pandeemia või muu kriisisituatsiooni kiuste," ütles suveülikooli üks korraldajaid Barbara Haage, lisades: "Seetõttu on tänavusel suvekoolil vastutusrikas roll lisaks lahenduste loomise ärilisele, tehnoloogilisele ja teaduslikule poolele suunata osalejaid panustama ühiskondlikult aktuaalsete probleemide lahendamisse.“

E-tervise õppekava kogukonnajuht ning suvekooli programmi autor Helen Staak märkis, et veebipõhise suvekooli korraldamine on väljakutse, kuid eelmise aasta kogemus, kus suveülikool oli samuti veebipõhine, toetas selle korraldamist. „Eelmise aasta tagasiside näitas, et kui tiimid saavad oma aega ja meeskonnatööd juhtida ning planeerida, on see protsess nende jaoks nauditav,“ ütles Staak.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa juhtivaid digitaalse innovatsiooni ja ettevõtlushariduse organisatsioone. Suvekool on üks EIT Digitali algatustest, mille eesmärk on avardada ja aidata kaasa noorte ning alustavate ettevõtjate innovatsioonivõimele kogu Euroopas. Programmi eesmärk on anda üliõpilastele praktiline kogemus väljakutsetest, millega uue ettevõtte loomisel silmitsi seistakse. Osalejateks on peamiselt EIT Digital magistriprogrammi tudengid. EIT suveülikoolide eesmärk on ühendada haridust, teadust ja ettevõtlust.

Kuni 6. augustini TalTechi Mektory ettevõtluskeskuses toimuvat suvekooli korraldab e-tervise magistriõppekava meeskond koos TalTechi avatud ülikooli ja IT-teaduskonnaga.

Laeb infot...