Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas saaks digitaalselt jälgida depressiooni põdeva patsiendi olukorda või saada äpi käest nõu, kas ettevõtte koduleht või teenus vastab riigis kehtivatele seadustele? Need uued digitaalsete teenuste äriideed olid eelmisel nädalal lõppenud TalTechi ning Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogiainstituudi (EIT Digital) koostöös toimunud suveülikooli kõige edukamad.

E-tervise suveülikooli võitjaks osutus meeskond „Canari“, kes Tehnopoli terviseklastri juhi ja mentori Piret Hirve toetusel mõtles välja digitaalse lahenduse, mis kasutab nutiseadmete liikumise ja asukohasensoritest saadavaid andmeid depressiooni jälgimiseks ning haiguse sügavuse mõõtmiseks.  „Suvekool pakkis meie kaheaastase magistriprogrammi kokku kahenädalaseks terviseinnovatsiooni häkatoniks, mis toimus üle veebi ning kaasas 22 riigi IT-tudengeid EIT Digital programmist üle maailma. Võiduidee soovib lahendada probleemi, mis puudutab maailmas 264 miljonit inimest ning on seetõttu suure potentsiaaliga. Suveülikoolis said nad esimese kiirenduse, kuid edasine teekond vajab palju järjekindlust ja avatud meelt.“ rääkis mentor ja tervishoiutehnoloogia magistrikava programmijuht Priit Kruus.

Osalejad valisid suvekoolis ka nö rahva lemmiku, milleks osutus meeskond „Stroaway“. Nende loodud veebiplatvorm pakub sisulist tuge ja informatsiooni insuldihaigetele, nende lähedastele ja hooldajatele.

E-riigi suveülikooli võitis meeskond „DigiLaw“, mis lõi digitaalse lahenduse ettevõtetele, et paremini täita ja jälgida erinevate riikide seaduseid või vastavust Euroopa Liidu direktiividega. „See tähendab, et DigiLaw tarkvara suudab masinloetavalt jälgida näiteks GDPRiga seotud direktiive ning annab ettevõttele tagasisidet, kas kodulehel asuv teenus vastab vajalikele seadustele või määrustele,“ kirjeldas e-riigi tehnoloogiad ja teenused programmijuht Ingrid Pappel.

Ka e-riigi suveülikoolis valiti osalejate seast rahva lemmik, milleks sai autoavarii kahjukäsitluse eri etappide digitaliseerimise rakendus „Relaxident“. Tegijate sõnul asub Eestis palju teenuseid digiplatvormidel, kuid autoga juhtunud avarii puhul tuleb kõik formaalsused endiselt paberil täita. „Relaxidenti“ meeskonna väitel aitab kahjukäsitluse digitaliseerimine kindlustusfirmade jaoks muuta kogu protsessi kiiremaks ja tõhusamaks.

Osalejate sõnul oli suveülikooli täisdigitaalne formaat nende jaoks uus ja põnev kogemus, mis täiendas teadmisi ja valdkondlikku tööriistakasti. Tänu tihedale meeskonnatööle ning ekspertide toetusele andis võrdlemisi lühike aeg hea kogemuse reaalsete probleemide lahendamisvõimaluste kohta. Andmeteaduse tudengi Anik Jacobseni sõnul andis e-riigi suveülikool huvitava, peaaegu futuristliku sissevaate e-riigi süsteemide kohta Eestis. „Programm oli hästi koostatud ning isegi veebiformaadis oli loengute ja meeskonnatöö tasakaal paigas. Hindan seda, et saime võimaluse töötada reaalsete teemadega ning vabalt oma ideid ja lähenemisi arendada,“ andis Jacobsen tagasisidet.

Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli ja EIT Digitali täisdigitaalne suveülikool kestis 3-14. augustini innovatsiooni ja ettevõtluskeskuses Mektory. Kahe nädala jooksul otsisid maailma erinevate ülikoolide tudengid lahendusi tervisetehnoloogilistele küsimustele, mis keskendusid personaliseeritud tervishoiuteenustele ja ennetustegevustele. Paralleelselt toimunud e-riigi suvekoolis jagati osalejatele teadmisi digiriigi oluliste komponentide kohta ja kuidas tagada koostöövõime eri süsteemide ja teenuste vahel. Kokku osales suvekoolis üle 70 tudengi Euroopast, USAst, Aasiast ja Aafrikast.

E-riigi suveülikooli galerii leiate siit
E-tervise suveülikooli galerii leiate siit

Laeb infot...