Tallinna Tehnikaülikool

TalTech on alustanud 27 kuu pikkust Erasmus+ projekti KNOWMAN (Knowledge Management Training for KIBS SMEs).

hands typing on laptop

Projekti peamine eesmärk on koostada e-õppe koolitusmoodul ja interaktiivne õppimisvahend "Knowledge Pills” ehk eesti keeles teadmispillid, et suurendada teadmusjuhtimise oskusi väikestes ja keskmise suurusega teadmismahukates teenindusettevõtetes. Projekt kestab 2 aastat ja 3 kuud.

TalTechi majandusprofessor Susanne Durst toob KNOWMAN projekti puhul välja aktuaalsuse, samuti teadmiste ja nende juhtimise kasvava tähtsuse üha ebakindlamaks muutuval ajal. Erilist tähelepanu pööratakse seni tähelepanuta jäetud sihtrühmale, mis on paljude (ka) suurettevõtete äritegevuse jaoks oluline ja algatab ise palju uuenduslikke arenguid.

KNOWMAN projektis saavad osalejad teada, kuidas korraldada digitaalseid teadmusjuhtimise koolitusi ja töötubasid, tuginedes uuenduslikele ja läbimõeldud interaktiivsetele õppemeetoditele.

Lisaks e-õppele panevad teadlased kokku ka interaktiivse teadmiste juhtimise juhendi, kus on ära toodud parimad tavad, edutegurid, riskid ja uued lahendused.

Professor Durst loodab, et projektis osalevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted saavad lisaks teadmiste juhtimise kompetentsidele ka digitaalseid ja organisatsioonilisi oskusi. Susanne Durst loodab, et see võimaldab ettevõtete juhtidel tõhustada sisekoolitusprogramme. "Knowledge Pills" ja selle interaktiivne juhend aitab lihtsustada teadmiste juhtimise tavade lõimimist ettevõtte töösse, edendada digitaliseerimist ja parandada reageerimisvõimet. Projekti pikaajaline mõju on väikeste teadmismahukate ettevõtete ja nende inimeste konkurentsivõime suurendamine.

Projekti koordineerib Tallinna Tehnikaülikool ja see toimub koostöös Gdański Tehnikaülikooliga (Poola), Riikliku Poliitikauuringute ja Avaliku Halduse Ülikooliga SNSPA (Rumeenia), Padova Ülikooliga (Itaalia), Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga ja Poola ettevõttega 4Experience sp. z o.o.

Erasmus+ projekti KNOWMAN (Knowledge Management Training for KIBS SMEs) rahastab Euroopa Liit ja see toimub koostöös Eesti, Poola, Rumeenia ja Itaalia partneritega.

Laeb infot...