Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi meresüsteemide instituudi teadlased on loonud usaldusväärse prototüübi, mille abil saab prognoosida ning kindlaks teha üleujutuste asukohta ja ulatust. Keskkonnaagentuuri tellimusel hakatakse seda vormima tavakasutajatele sobivaks teenuseks.

Üleujutused

Fotod ja videod ÜLEUJUTUSTEST SIIN.

Teenuse üheks eesmärgiks on rutiinne üleujutuste tuvastamine satelliitpiltide abil. Teiseks ülesandeks on aga statistika baasil üleujutuste kestuse ja pindala prognoosimine.

Töö tähtajaks on 2023. aasta juuni ning selle kasutajatena nähakse nii operatiivametkondi – Päästeamet, Transpordiamet, aga ka laiemat avalikkust, keda huvitab üleujutuste info eelkõige loodusturismi seisukohast.

Instituudi vanemteadur Liis Sipelga sõnul põhineb prototüüp kaugseire andmete operatiivsel töötlemisel ja  analüüsil: „Näiteks kui satelliit lendab üle Eesti kell 6 hommikul, siis paari-kolme tunni möödudes on kõigi võimalik Keskkonnaagentuuri kodulehelt vaadata kaarti üle ujutatud alade ulatusest. Lisaks võimaldab prototüüp kaardistada alad, mis on aasta jooksul korduvalt veega kaetud ja seega anda kohalikele omavalitsusetele olulise info planeeringute menetlemisel ja ehitustingimuste seadmisel.“

„Kaugseire andmete kasutuselevõttu on vaja, sest kliimamuutustega kaasnevad soojemad sügistalved on toonud kaasa üleujutusi, mis mõjutavad metsade majandamist, loodusturismi ja ökosüsteeme laiemalt. Üleujutuste mõju ja riskide hindamiseks on riigil vaja ülevaadet nende ulatusest ja kestvusest,“ toob välja Agne Aruväli Keskkonnaministeeriumist.

Kuna praegu puudub tervet Eestit kattev hüdromeetriavõrk, on satelliitseire siin sobivaks alternatiiviks. Katriin Kaptein Keskkonnaagentuurist selgitab: „Kõikidele veekogudele veetaseme seirejaamade rajamine ei ole kuluefektiivne. Kaugseire aitab kõrvaldada puudujäägid üleujutuste monitoorimisel. Seepärast otsib Keskkonnaagentuur üha enam uusi võimalusi kaugseire rakendamiseks.“

Liis Sipelga sõnul on teadlased kaalumas ka teiste Kaugseire RITA projekti prototüüpide vormimist riigi teenuseks, näiteks maardlate seire kaevandustööde hindamiseks ning satelliitpiltide operatiivne kasutamine kliimamuutuste kaardistamiseks, aga ka tuleohuindeksi kaardi täpsustamine kaugseire andmetega.

Üleujutuse kaugseireteenuse arenduse tellis Keskkonnaagentuur ja rahastas Keskkonnaministeerium.

Laeb infot...