Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi teadlaste juhtimisel luuakse uudset lahendust, mis aitab droonide abil terrorirünnaku ohvreid kiiremini päästa ning kaitsta kriitilist infrastruktuuri. NATO rahastatud projekti katsetused käivad ning esimest prototüüpi esitletakse lähiajal.

Droon TalTechis

TalTechi Seebecki elektroonikainstituudi professori Muhammad Mahtab Alami sõnul on terrorirünnaku korral iga andmekild ning selle saamiseks kulunud aeg kriitilise tähtsusega nii inimelude päästmiseks kui ka infrastruktuuri kaitsmiseks. “Kui inimestel pole võimalik tavapäraseid vahendeid kasutades abi kutsuda või kui infrastruktuur on terrorirünnakus kahjustada saanud, võib olukorra kontrolli alla saamine ja inimeste päästmine võtta aega tunde,” selgitas professor Alam.

“Meie eesmärk on kommunikatsioonitehnoloogiate abil muuta päästeoperatsiooniks vajaliku info hankimine palju kiiremaks ja automaatsemaks ning võtta selleks kasutusele droonid ja erinevad sensorid, aga ka ohvrite nutitelefonid ja kaamerad,” avas professor loodava lahenduse tehnoloogia tagamaid.

“Terrorirünnakud on julgeolekuoht kõikjal maailmas ning kõige enam on terroristide sihiks avalikud ja suurte rahvahulkadega kohad, näiteks transpordi sõlmpunktid ja kaubanduskeskused. Neis paigus on päästeoperatsioonide jaoks vajaliku info hankimine aeganõudev ning see ongi kitsakoht, millele otsime oma uurimisgrupiga lahendust,” rääkis professor Alam, kes juhib Eesti, Itaalia ning Pakistani teadlastest ja ekspertidest koosnevat meeskonda.

Seadmete vahel kindla ja turvalise ühenduse loomiseks kasutatakse droone ja valgusvihu tehnoloogiat, mis suunab traadita signaali konkreetse vastuvõtuseadme poole. “Nii saavad inimesed näiteks enda nutitelefonide ja -kelladega, tahvelarvutite ja teiste seadmetega saata päästeoperatsiooniks kriitilise tähtsusega infot, nagu kinnivõetud inimeste arv, nende asukoht ning terroristide arv piirkonnas,” lisas teadlane.

“Esimesed katsetused droonidega on olnud paljulubavad ning saame õige pea juba tulemusi esitleda,” on professor Alam projekti tulemuste osas optimistlik.

Kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine terrorirünnakutega seotud olukordades on uus ja vähe uuritud valdkond, kus TalTechi teadlased on oma meeskonnaga teed rajamas. Projekti rahastatakse NATO teaduse programmist “Science for Peace and Security Programme”.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Lisainfo:
www.counterterror.eu
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210608-SPSFlyer-G5482.pdf

Laeb infot...