Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi teadlaste juhtimisel viidi lõpule NATO rahastatud projekt, mille käigus loodi uudne lahendus terrorirünnakute ohvrite päästmiseks ja kriitilise infrastruktuuri kaitsmiseks droonide abil. Droonid hakkavad asendama rünnaku tõttu viga saanud sideseadmeid.

TalTechi Seebecki elektroonikainstituudi professori Muhammad Mahtab Alami sõnul on terrorirünnakute oht jätkuvalt Euroopa ja kogu maailma peamine julgeolekuprobleem. “Talibani võimule naasmine võib viia rünnakuteni mitte ainult Afganistanis, vaid ka näiteks Pakistanis ja Euroopas. Meie teadusprojekti käigus välja töötatud tehnoloogiad ja kogemused võivad pakkuda kiiret vastust riikide praegustele ja tulevastele julgeolekuprobleemidele.”

“Kõige enam on terroristide sihiks avalikud ja suurte rahvahulkadega kohad, näiteks kaubanduskeskused ja lennujaamad, kus päästeoperatsioonide jaoks kriitilise info hankimine on aeganõudev ning sellele probleemile otsisimegi uurimisgrupiga lahendust,” rääkis professor Alam, kes juhtis Eesti, Itaalia ning Pakistani teadlastest ja ekspertidest koosnevat meeskonda.

Projektis uuriti, kuidas muuta kommunikatsioonitehnoloogiate abil päästeoperatsiooniks vajaliku info hankimine palju kiiremaks ja automaatsemaks ning võtta selleks kasutusele droonid ja erinevad sensorid, aga ka ohvrite nutitelefonid ja kaamerad. “Inimesed saavad näiteks enda nutiseadmetega saata sellist päästeoperatsiooniks vajalikku infot, nagu kinnivõetud inimeste arv, asukoht ning terroristide arv piirkonnas. Droonid asendavad rünnaku tõttu viga saanud sideseadmeid,” lisas teadlane.

Projekti oli seotud Eestist ka elektroonikasüsteemide looja, arendaja ning tootja Rantelon, kes andis sisendit ja tagasisidet meetodite, tehnoloogiate ja kasutusjuhtumite jaoks. “Kaalume projektist saadud teadmiste rakendamist tulevastes arendustes,” rääkis Ranteloni president Andres Taklaja.  

Lisaks toimus koostööd Pakistani riigiasutuse ja ülikoolidega Pakistanist, Itaaliast ja Suurbritanniast, kus töö projektist saadud teadmistega jätkub. “Loodan väga, et nii teadlased kui ettevõtjad saavad selle projekti tulemustest kasu. Lisaks sellele, et Rantelon kaalub projekti tulemuste kasutamist enda arendustes, kajastuvad projektist saadud teadmised ja oskusteave kolme ülikooli õppekavades, magistri- ja doktoritöödes. Projektis kogutud andmed ja rakendused on avatud kõigile, et neid edasi arendada,” kinnitas professor Alam.

Professor Alami sõnul on terrorirünnaku korral oluline iga andmekild ning info saamiseks kulunud aeg kriitilise tähtsusega nii inimeste päästmiseks kui ka infrastruktuuri kaitsmiseks. “Kui mobiiltelefoni abil ei saa abi kutsuda või kui infrastruktuur on terrorirünnakus kahjustada saanud, võib olukorra kontrolli alla saamine ja inimeste päästmine võtta aega tunde,” selgitas professor Alam.

Kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine terrorirünnakutega seotud olukordades on uus ja väheuuritud valdkond, kus TalTechi teadlased on oma meeskonnaga teed rajamas. Projekti rahastatakse NATO teaduse programmist “Science for Peace and Security Programme”.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. Eesti ainsa tehnoloogiaülikooli unikaalsus peitub valdkondade sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile.

Lisainfo:

Laeb infot...