Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi E-tervise õppejõud ja doktorandid lõid avaliku veebilehe ja hindamisraamistiku, kuhu koondatakse erinevad Eestis saada olevad tervisealased mobiilirakendused. „Terviserakenduste hindaja“ loodi selleks, et kasutajad saaksid põhjaliku info Eestis loodud tervise ja tervisekäitumise mobiilirakendustest ning teaksid nende turvalisuse ja kliinilise tõestatuse taset.

Iga selline rakendus omab rohkem või vähem mõju tervisele ning enamasti töötlevad need ka terviseandmeid. „Terviserakenduste hindaja“ annab Eestis loodud ja kasutatavate terviserakenduste kohta ülevaatlikku infot kõigis kategooriates, mis võivad potentsiaalselt kasutajaid mõjutada. Terviserakenduse hindajal on kaks peamist sihtrühma. Esimeseks inimesed, kes soovivad rohkem infot terviserakenduste kohta, mida nad on hakanud kasutama iseseisvalt tervise hoidmiseks või tervishoiutöötaja soovitusel ning teiseks tervishoiutöötajad, kes tahavad terviserakendusi oma patsientidele soovitada ning vajavad nende kohta süsteemset ülevaadet ja hinnangut.

Hindajas vaadatakse rakendusi neljas kategoorias: lahenduse eesmärk, vastavus turvalisus- ja privaatsusnõuetele, kliiniline tõenduspõhisus ning koosvõime ja liidestuvus teiste tervishoiu infosüsteemidega. Lisaks palju kõneainet tekitanud riigi loodud HOIA rakendusele on „Terviserakenduste hindajas“ hetkel veel kaks Eesti tehnoloogiaettevõtete rakendust, mis on suunatud konkreetsele sihtrühmale.

Migrevention tegevjuht ja kaasasutaja Katrina Laks jagas, et hiljuti tõi ettevõte kasutajateni tasuta peavalupäeviku, mis võimaldab jälgida migreeni- ja peavaluhoogude kestvust, sagedust ja mõjutajaid ning päeviku kokkuvõtet saab spetsialistiga jagamiseks alla laadida. „Digitaalne päevikurakendus annab kasutajale võimaluse haiguse üle parema kontrolli saavutamiseks. Põhjalik rakenduse väline analüüs annab kindluse nii kasutajale, soovitajale kui loojale, et arenduses on arvestatud parimaid praktikaid,“ rääkis Laks.

Triumf Health tegevjuht doktor Kadri Haljas selgitas, et on lastele mõeldud tervisekäitumist toetava rakenduse Triumfland Saga tõenduspõhisuse hindamiseks läbi viinud mitmeid teadusuuringuid ning on juba eelnevalt läbinud ORCHA registri hindamisprotsessi Inglismaal. „Rakendusuuringute läbiviimine ja uuringutulemuste avaldamine näitab ka lihtsate rakenduste puhul nende võimet tervishoiusüsteemile kasu tuua ja tekitab rakenduse osas kasutajate seas usaldusväärsust. Praeguses faasis aitaks kasutajaskonna suurenemine realiseerida rakenduse potentsiaali, et vaimse tervise ennetav sekkumine jõuaks iga lapseni. „Terviserakenduste hindaja“ väärtuseks on kindlasti terviseinnovatsioonide nähtavuse suurenemine, ka väga lihtne rakendus võib omada nii suurt ja olulist mõju, mis muudab tervishoiusüsteemi toimimist efektiivsemaks,“ sõnas Haljas.

Rakenduste kliinilise tõenduspõhisuse hindaja Maarja-Liis Elland jagas, et TalTechi loodud hindajale sarnaseid instrumente on juba olemas ka mujal maailmas. „Saksamaal loodud register sisaldab hetkel 11 rakendust, mille kasutamist rahastab ka kohalik riiklik kindlustus. See näitab, et rakenduse mitmekülgne ja põhjalik hindamine annab kõigile osapooltele, sealhulgas tervishoiu rahastajale kindlustunde, et rakendus toimib nagu lubatud, on turvaline ning laialdaseks kasutuselevõtuks sobiv,” lisas Elland.

„Terviserakenduse hindaja“ käivitasid TalTech e-tervise õppekava ja e-meditsiini keskuse õppejõud, eksperdid, analüütikud ja doktorandid: Priit Kruus, Helen Staak, Maarja-Liis Elland, Olga Vovk, Hany Mina, Janek Metsallik, Maarja Kuslapuu ja Peeter Ross.

Lähtuvalt konkreetse rakenduse spetsiifikast kaasatakse rakenduste hindamisse ka täiendavaid eksperte. Rakendusi, mis aitavad konkreetse terviseprobleemiga inimesi või mida saaksid arstid patsiendile välja kirjutada, on Eestis veel väga vähe. „Terviserakenduste hindaja“ loomine võiks toetada kõrgetasemeliste rakenduste turule tulekut ning e-tervise lahenduste laialdasemat kasutuselevõttu Eestis. Hindamisinstrumendi loojad jätkavad koostööd kõigi asjassepuutuvate tervishoiu osapooltega, et hindaja sobituks hästi Eesti süsteemi ja aitaks digitervise arengule kaasa.

E-tervise magistriprogramm on ainulaadne õppekava Euroopas, mis annab laia ringi oskusteadmisi tervishoiust, IT-st, meditsiinist, majandusest, õigusteadusest, riigikorraldusest, ettevõtlusest ja muudest tervishoiu digitaliseerimisega seotud teemadest. E-tervise õppekava koolitab tuleviku muudatuste juhte, kes oskavad uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius analüüsida, välja töötada ja edukalt kasutusse viia.

Laeb infot...