Tallinna Tehnikaülikool

Mai keskel esitlesid viis TalTech tervishoiutehnoloogia õppekava tudengimeeskonda 6 kuud tagasi arendusmaratonil käivitatud projektide lõpptulemusi. Mitu tiimi jätkab ka pärast kooliprojekti ning üks neist valiti Ülemiste City’s asuvasse Health Founders kasvuprogrammi. Programmist saadav mentorlus ning tugiteenused aitavad projektiga jätkata ning valmistuda järgmisteks sammudeks lahenduste inimesteni toomisel. 

E-tervise häkaton

Tervishoiutehnoloogia meeskonnaprojektid on edasiarendus TalTechi e-tervise arendusmaratonil häkitud probleemidele. Pooleaastase perioodi vältel läbisid tudengiprojektid kolm kontrollpunkti, kus tuli esitleda ning argumenteerida oma valikuid toote või teenuse valideerimise, ärimudeli, meeskonna moodustamise, IT-arhitektuuri, intellektuaalomandi ja andmekaitsega seotud aspektide osas. Kogu arendusprotsessi jälgisid õppekava lektorid ning tagasisidet ja nõu andsid eksperdid Connected Health klastrist, Haigekassast, Sotsiaalministeeriumist ning Health Founders kasvuprogrammist.
 
E-tervise lektori Priit Kruusi sõnul püütakse magistriprogrammis anda tudengitele kogemus mõne tehnoloogiaprojekti rakendamisest poole aasta jooksul, et tekiks reaalne taju, mida innovatsiooni tegemine tähendab. „Eksamiks õppimine ja piiritletud lähteülesandega kodutööde tegemine on hoopis lihtsam kui püüda mõnd pärisprobleemi lahendada,“ märkis Kruus.
 
Ta lisas: „Innovatsiooni juurutamisel on alati palju ebaselget ja ebakindlat, eriti tervishoius, ning sellega toimetulemist püüame õppekaval õpetada. Seejuures pole oluline ainult teadmiste rakendamine, vaid ka psühholoogiline faktor – 6 kuud ühe probleemi intensiivset „närimist“ paneb vaimu proovile, aga tekitab ka parema taju, kui palju vaeva ja aega uue lahenduse loomine võtab. Nii ollakse paremini päriseluks valmis – ootuste ja eesmärkide seadmine, meelekindlus ja avatus on siin märksõnad“, rääkis Kruus. 
 
Põhjalik meeskonnaprojekti koostöökogemus annab tudengitele võimaluse õppeainetes saadud teadmisi kohe rakendada ning seeläbi mõista, millistest pusletükkidest mõne tervisevaldkonna probleemi lahendus kokku pannakse. Õppeaine lõppedes võivad õpilased jätkata projekti arendamisega tulevase magistritöö raames või asutada  iduettevõtte. Viimast toetabki koostöö Health Founders inkubatsiooniprogrammiga, millega üks meeskondadest, VocDec, suveks liitub.
 
„Health Founders on tervisemajanduse iduettevõtetele mõeldud kiirendi, mis pakub kasvuprogrammi kogenud tervisevaldkonna mentoritega, eluslabori teenuseid ning unikaalset vabakontorit Ülemiste City’s. Meie eesmärgiks on aidata turule uusi Eesti tervisetehnoloogia edulugusid. Tihe koostöö TalTechi tervishoiutehnoloogia magistriprogrammiga on oluline samm selles suunas,“ rääkis Health Founders’i juhtivpartner Siim Saare.
 
Health Founders kasvuprogrammiga liituv tudengiprojekt VocDec arendab lahendust, mille eesmärgiks on tuvastada autismispektrihäire (ASD) vastsündinu nutu põhjal juba enne sümptomite tekkimist. Uuringud on näidanud erinevusi autistlike laste nutu ja tavapärase arenguga laste nutu vahel. Varajane ASD avastamine ning diagnoosimine võimaldab paremini suunata ning toetada lapse arengut. Ühtlasi valiti VocDec enam kui üheksakümnest tervise kategoorias kandideerinud meeskonnast kahekümne nelja Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi Jumpstarter programmis osaleja hulka. 
 
Tervishoiutehnoloogia on ainulaadne õppekava Euroopas, mis annab laia ringi oskusteadmisi tervishoiust, IT- st, meditsiinist, majandusest, õigusteadusest, riigikorraldusest, ettevõtlusest ja muudest tervishoiu digitaliseerimisega seotud teemadest. Tervishoiutehnoloogia õppekava koolitab inimesi, kes oskavad uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius analüüsida, välja töötada ja edukalt kasutusse viia. Täpsemat infot õppekava kohta leiab tervishoiutehnoloogia kodulehelt.

Laeb infot...