Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Pank andis 2020. aastal välja 18. korda Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia, mille üheks laureaadiks magistritööde kategoorias oli rakendusliku majandusteaduse tudeng Krista Tarkmees, kelle töö “Eesti leibkondade varade ebavõrdsus erinevates varaklassides” (juhendaja dotsent Merike Kukk) leidis tunnustust eelkõige teema aktuaalsuse ning uudsuse tõttu.  

Majanduslik ebavõrdsus üleüldiselt on olnud viimastel aastakümnetel aktuaalne uurimisvaldkond, kuid varade jaotuse analüüs varaklassiti on esile tõusnud alles hiljuti ning seda teemat pole Eestis varem uuritud.

Töös kasutatud Eesti tarbijate finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (HFCS) andmete põhjal 2013. ja 2017. aasta kohta leitakse, et varade ebavõrdsuse tase on Eestis vaadeldaval ajavahemikul kasvanud, kusjuures kõige ebavõrdsemalt on jaotunud ettevõtlusvarad ning kõige võrdsemalt kinnisvara. 

Lisaks pälvisid preemia Gaygysyz Ashyrov (Tartu Ülikool) doktoritööde kategoorias ja Kseniia Kasianova (Tartu Ülikool) magistritööde kategoorias. 

Loe lähemalt Eesti Panga pressiteatest

Laeb infot...