Tallinna Tehnikaülikool

15. detsembril autasustati 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas.

Parimad tudengid teadustöö konkursil

Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid tunnustati kõikides õppeastmetes.

Preemiad loodusteadustes

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

 • 3. preemia (320 eurot) Helen Paisile konkursitöö „Taastuva diislikütuse sisalduse määramine fossiilses diislikütuses tuumamagnetresonantsspektroskoopiaga“ eest.

Magistriõppe üliõpilaste astmes märgiti ära:

 • Anett Kuldma konkursitöö „Süsiniku ja lämmastiku isotoopsuhete analüüs: parima eeltöötlusmeetodi valimine ja selle testimine paleolimnoloogilises uuringus Ähijärve näitel“;
 • Andra Moistuse konkursitöö „BDNF geeni uute regulaatorite tuvastamine“.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

3. preemia (700 eurot) Ali Saffarshamshirgarile  konkursitöö „Hierarhiliselt struktureeritud funktsionaalsed keraamilised komposiidid grafeenlisandiga nanokiududega“ eest.

Preemiad tehnika ja tehnoloogia valdkonnas

Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes:

1. preemia (960 eurot) Rainer Kelkile konkursitöö „Kooriumi termohüdraulika numbriline analüüs väikese moodulreaktori surveanumas“ eest;

3. preemia (320 eurot) Hardi Tambetsile konkursitöö „Manuaalfreespingi ümberehitus arvprogrammjuhitavaks freespingiks“ eest.

Ära märgiti:

 • Katarina Kaleininkase konkursitöö „CdZnS puhverkihi sadestusprotsessi uurimine Cu2ZnSnS4 monoterakiht päikesepatareidele“;
 • Anna Navolotskaia konkursitöö „TTÜ100 satelliidi reaktsiooniratta PID-regulaatori häälestamine“.

Magistriõppe üliõpilaste astmes:

1. preemia (1600 eurot) Christopher-Robin Raitviirile konkursitöö „Ehituslubade BIM-põhise menetlusprotsessi väljatöötamine Tallinna linna näitel“ eest;

2. preemia (1300 eurot) Jane Liise Nurkile konkursitöö „Liimide mõju inseneripuidust konstruktsioonide tulepüsivusele“ eest;

3. preemia (700 eurot) Siim Düünale konkursitöö „SOAP-i ja GraphQL-i võrdlus X-tee näitel“ eest.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes:

1. preemia (1600 eurot) Bilal Asadile  konkursitöö „Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus“ eest.

Ära märgiti:

Siret Malmbergi konkursitöö „Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrokedratud nanostruktuursete elektroodide arendus“;

Eero Tuhkaneni konkursitöö „Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes“.

Preemiad sotsiaalteaduste valdkonnas

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes märgiti ära:

 • Walter Armuliku konkursitöö „Eesti ja Soome avaliku ja erasektori töötajate töörahulolu analüüs“.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes märgiti ära:

 • Natalia Levenko konkursitöö „Ebakindlus ja mõõtmine makroökonoomikas“.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi II eripreemia ebatraditsioonilise üliõpilastöö eest“ (πx500=1570,80 eurot):

 • Mart Ratasele konkursitöö „Mittelineaarse lainelevi numbriline analüüs“ eest.

Sotsiaalministeeriumi eripreemia:

 • magistriõppe üliõpilasele (900 eurot) Pauline Kommerile konkursitöö „Mittesobituvuse uurimine Eesti tööturu andmetel“ eest.

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia:

 • magistriõppe üliõpilasele (500 eurot) Saamuel Rammole konkursitöö „Kohanev arhitektuur Põhja-Eesti pärandihoidla näitel“ eest.

Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia:

 • magistriõppe üliõpilasele (1000 eurot) Tauri Roosipuule konkursitöö „Parvlaeva Estonia huku varasemate uurimistulemuste võrdlus seoses uute asjaoludega“ eest;
 • ära märgiti (500 eurot) magistriõppe üliõpilase Jaanus Urbi konkursitöö „Kahe vabadusastmega mobiilne maandumisplatvorm laevale PVL101 „Kindral Kurvits““.

Tänukirjad konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajatele:

 • Dmitri Nešumajevile Rainer Kelki konkursitöö „Kooriumi termohüdraulika numbriline analüüs väikese moodulreaktori surveanumas“ juhendamise eest;
 • Irene Lillele  Christopher-Robin Raitviiri konkursitöö „Ehituslubade BIM-põhise menetlusprotsessi valjatöötamine Tallinna linna näitel“ juhendamise eest;
 • Toomas Vaimannile Bilal Asadi konkursitöö „Kolmefaasilise lühisrootoriga sünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus“ juhendamise eest.

Tekst põhineb ETAGi uudisel.

Laeb infot...