Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tudengid võitsid eelmisel nädalal toimunud Euroopa tehnikaülikoolide EuroTeQaThoni võistluse linnade-teemaliste projektide kategoorias. Urban Mobility Hub nimelise tiimi võiduidee lahendus seisneb nii lühi- kui ka pikaajaliste kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks ja ennustamiseks loodud modulaarses ja täielikult kohandatavas rakenduses, kus lisaks kasutatakse ilmastikuandmeid, liikluskaameraid ja geoandmeid. Selle suurim mõju linnadele avaldub reaalajalise teabe kujul, annab poliitikutele aluse uute lahenduste katsetamiseks, õigusaktide ja kampaaniate loomiseks, et muuta inimkäitumist CO2 vähendamise eesmärgil. Nende suurimaks missiooniks on vähendada linna poolt tekitatud CO2-heiteid (mis moodustab 23% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest).

euroteqathon munich

Urban Mobilty Hub’i projekt tuli Tarkvarateaduse instituudist professor Sadok Ben Yahia juhitud uurimisrühmalt. Tudengite tiim tegeles probleemiga edasi uue ingliskeelse vabaõppeaine „Roheleppe kiirendi: Jätkusuutlik tulevik“ (3 EAP) raames, mille väljundiks oligi EuroTeQaThonil osalemine. Meeskonda kuulusid ja panustasid Olena Chornovol (Tarkvarateadus Phd, avatud ülikooli täiendusõppur), Riina Eedra (Digimuutused ettevõttes, MSc), Helena Väinmaa (IT süsteemide arendus, BSc), Chahinez Ounoughi (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, PhD) ja Mervet Kägu (avatud ülikooli täiendusõppur).

Tudengite juhendaja Sadok Ben Yahia sõnas: “Eesmärk on aidata linna sidusrühmadel ja kodanikel olla teadlikud oma liikluskeskkonna olukorrast meie rakenduse abil, mis annab reaalajas aruandeid CO2 heitekoguste ja müratasemete kohta. See imeline naiskond viis uuele tasemele andmeteaduse rühmas välja töötatud ja testitud idee. Olen nende saavutuse üle väga uhke ja õnnelik, et töötasime käsikäes.”

Energia kategoorias esindas TalTechi meeskond MindChip loosungiga “Let the ship do the work”. Teema mentor oli Heigo Mõlder (Elektorenergeetika ja mehhatroonika insituut), kes juhib autonoomse robotlaeva projekti TalTechis. Probleemipüstituse ja võimaliku lahendusega tegelesid Roheleppe kiirendi aine raames edasi Rolando Antonio Gilbert Zequera (Elektroenergeetika ja mehhatroonika, PhD) ja Liise Marie Reinik (Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika, MSc), neid abistas Monika Shrestha (Tarkvaratehnika, MSc).

Energia kategoorias võitis Tšehhi Tehnikaülikooli tiim Waste Heaters, mille tunnuslause oli New Life for Waste Heat. Projekti eesmärk on energia tootmist optimeerida jaamades, kus elektrit toodab rõhu erinevuse kasutamine paisuturbiinis, mida kasutatakse koos koostootmisplokiga, et tagada gaasi vajalikku eelsoojendust ja täiendavate koguste elektri tootmist. Tarbimise kategoorias võitis Eindhoveni Tehnikaülikooli tiim Sortonics loosungiga “Point it out”. Projekti eesmärk on panustada jäätmekäitlusettevõtete sorteerimisliinidesse integreeritud fotoonilise integraallülituslahendusega, et erinevaid materjale seal paremini tuvastada.

Võitjaid ootab ees reis Brüsselisse 19.–20. jaanuaril, kus tudengid tutvustavad Euroopa Komisjoni esindajatele võiduideed.

Järjekorras juba teine EuroTeQaThon toimus seekord 23.-25. novembril 2022 Saksamaal Müncheni Tehnikaülikoolis. Meeskonnad lahendasid eelnevalt oma koduülikoolides ettevõtete või organisatsioonide väljakutseid kolmes valdkonnas – linnad, tarbimine ja energia. Võistluse peateemaks oli “Leave no Waste behind”. Iga ülikool valis välja kolm parimat meeskonda, üks igast kategooriast, kes pääsesid EuroTeQaThon lõppvõistlusele.

Žüriisse kuulus see aasta 5 valdkonna spetsialisti – Prof. Dr. -Ing Gerhard Müller (TUMi asepresident), Kaisa Hansen (uusettevõtluse keskuse juht), Inese Podgaiska (Põhjamaade Inseneride Ühenduse peasekretär), Dirk van Meer (CORE tegevjuht, kõneleja ja start-up coach) ja Aleš Marek (AED – Arhitektuur. Tehnika. Disain tegevjuht ja asutaja). Kaisa Hanseni sõnas: “Huvitav oli see, et kuigi tiimid olid rahvusvahelised ja eri riikidest, siis ideed tulid kohati tuttavad ette. Tundub, et inimesed (ka eri riikides) mõtlevad mingil moel samas taktis. Soovin eraldi kiita kõiki Eesti tiime, kes tegid väga head esitlused. Edu kõigile projektide edasi arendamisel! “.

EuroTeQ Collider on Euroopa tehnikaülikoolide ühine, väljakutsetel põhinev interdistsiplinaarne õppeformaat, mida viidi ellu esimest korda 2022. aasta kevadel. Collideri eesmärgiks on rühmatööde (4–6 liiget) tulemusel välja töötada lahendusi, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, keskkonda hoidvad

ning ühiskonna vajadusi arvestavad. Päriselu probleemide lahendamisel on olulisel kohal interdistsiplinaarsus, mille aluseks on teadmised eri valdkondadest ja oskus siduda neid ühiskonna ja tööstuse vajadustega. Collider on hea võimalus välja töötada metoodikaid, mis toetavad koosloome, innovatsiooni ja teaduse integreerimist õppeprotsessi.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt. EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Lisainfo: Karl.erik.karu@taltech.ee

Laeb infot...