Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased tähistasid reedel, 2. oktoobril piduliku vastuvõtuga TalTechi tudengkonna 100. aastapäeva. Tudengkond tunnustas teenetemärkidega 11 inimest, kuldse teenetemärgi said TalTechi endine rektor Jaak Aaviksoo ja endine üliõpilaskonna juhatuse esimees Gerlin Gil. 

Teenetemärgid on üliõpilaskonna kõrgeimad autasud, mis on loodud tunnustamaks väljapaistvaid isikuid, kes on panustanud üliõpilaskonna hüvanguks ja kelle tegevus on olnud suure positiivse mõjuga. Teenetemärke antakse välja kolmes kategoorias: Pronksmärk ehk Missioonimärk, Hõbedane teenetemärk ja Kuldne teenetemärk.
 
Kuldne teenetemärk on kõrgeim autasu, mis antakse väljapaistvale ja teistele tugevaks eeskujuks olnud isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid TalTechi üliõpilaskonna ees. Kuldse teenetemärgi omistamise üle otsustab komisjoni ühehäälsel ettepanekul esinduskogu. Kuldse teenetemärgi said 2020. aastal:

 • Jaak Aaviksoo, TalTechi rektor aastatel 2015-2020. Ta viis tehnikaülikoolis läbi suuri reforme ja muudatusi, mis tõstsid oluliselt ülikooli mainet ning seal õpetatava kõrghariduse kvaliteeti.
 • Gerlin Gil, TalTechi üliõpilaskonna juhatuse esimees aastatel 2017-2020. Ta oli suurepärane tudengite esindaja nii tehnikaülikoolis kui ka riigi tasandil. Ta oli TalTechi üliõpilasliikumist ja tudengielu edasi viivaks jõuks.

Hõbedane teenetemärk antakse TalTechi üliõpilaskonnale oma tegutsemisega eeskujuks olnud või TalTechi üliõpilaskonna ees oma valdkonnas või organisatsioonis suuri teeneid omavale isikule. Hõbedase teenetemärgi said 2020. aastal:

 • Kristen Oliver Rattasepp, mitmete tudengiorganisatsioonide aktiivne liige, uute ja edukate projektide algataja ja eestvedaja ning erinevate suurprojektide uuele tasemele viija.
 • Erik Teder, inseneriteaduskonna üliõpilaskogu pikaaegne eestvedaja, TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu pikaaegne liige ja eesistuja ning väga eeskujulike tulemustega üliõpilane.
 • Jasmin Michelle Mursula, TalTechi üliõpilaskonna juhatuse liige tudengielu valdkonnas aastatel 2018-2020 ning TalTechi tudengielu ja üliõpilasspordi ülientusiastlik eestvedaja.

Pronksmärk ehk Missioonimärk antakse isikule, kes on pikaajaliselt panustanud TalTechi üliõpilaskonna tegevusse ja olnud oma tegutsemisega eeskujuks teistele. Pronksmärgi said 2020. aastal:

 • Märten Puust, TalTechi Filmiklubi pikaaegne liige ja eestvedaja, üliõpilaskonna esinduskogu endine liige ning tudengiorganisatsioonide koostöö edendaja.
 • Erle Maido, TalTechi üliõpilasesinduse ja üliõpilaskonna esinduskogu pikaaegne liige ning aktivist teaduskondade üliõpilaskogudes.
 • Ilja Samoilov, IT-teaduskonna üliõpilaskogu (varasemalt ka üliõpilasnõukogu) pikaaegne liige, eestvedaja ja edasiarendaja.
 • Kersti Rätsep, tantsuansambel Kuljus pikaaegne ja eeskujulik liige ning pühendunud rahandusminister ja kabineti liige.  
 • Ergo Eesmaa, tantsuansambel Kuljus pikaaegne liige, president aastatel 2012-2015 ning juubelimeeskonna juht.
 • Karl Tammkõrv, inseneriteaduskonna üliõpilaskogu (varasemalt ka ehitusteaduskonna üliõpilaskogu) pikaaegne liige ning organisatsiooni maine ja edukuse edendaja rahvusvahelisel tasandil.

Tehnikaülikooli tudengkond on teenetemärke välja andnud juba aastast 2005. Märgi saajatest paljud on tänaseks jõudnud või on olnud oma valdkonnas silmapaistvateks inimesteks.
 
Nimetades mõnda neist: Peep Sürje (kuldne teenetemärk; 2010), Margus Leivo (kuldne teenetemärk; 2015), Rainer Sternfeld (hõbedane teenetemärk; 2007), Sven Kõllamets (hõbedane teenetemärk; 2011), Kristjan Maruste (hõbedane teenetemärk; 2015), Sandra Raju (hõbedane teenetemärk; 2014).

Laeb infot...