Tallinna Tehnikaülikool

2022/23. õppeaastal alustas TalTechis õpinguid kokku 2529 uut I astme ja magistriõppe üliõpilast. I astmesse asus sel sügisel õppima 40 üliõpilast enam kui möödunud aastal, magistriõppes vähenes vastuvõtt 225 üliõpilase võrra.

Rebased ja Juulius avaklöögi orienteerumisel
Juulius ja rebased avalöögi orienteerumisel.

Pillemari Lilleorg, vastuvõtu spetsialist

Augusti lõpus toimunud õppeaasta eelnädala suvekuumuses oli linnak kõigepealt täis aktiivselt orienteerumismängus osalevaid noori, kes järgnevatel päevadel murelikul pilgul telefonist õiget ruumi numbrit tegelikkusega kokku viia püüdsid. Nõustamiskeskuses oli kahe esimese nädala jooksul tudengilt tudengile nõustamise ruumis küsijatest pidev järjekord, kõige põletavam teema ootuspäraselt õppeainete deklareerimine.

2022. aasta vastuvõtuks tõsteti mõnel I astme erialal kandideerimise lävendeid: viiel erialal tõsteti laia matemaatika riigieksami nõutavat tulemust, samuti ühtlustati eesti keele punktide nõuet. Lävendit tõstnud kavade puhul vastuvõtt kas suurenes või jäi samaks, seega kõrgemad nõuded mõjusid kandidaatidele pigem atraktiivsena. Võrdluseks võib öelda, et sisseastujaid, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus oli väga kõrge ehk 90–100 punkti, astus sel aastal TalTechi erialadele õppima 252, mis on eelmise aastaga võrreldes 95 võrra rohkem.

Lisaks tavapärasele vastuvõtule riigieksamite alusel pääseb TalTechi õppima ka erinevate võistluste ja olümpiaadide tulemuste alusel. Näiteks kui gümnasist on saavutanud kõrge koha kas riiklikul või rahvusvahelisel võistlusel/olümpiaadil. Selliste võistluste hulka kuulub ka kevadel toimunud TalTechi Labürindijooks. Kõige rohkem kasutasid võimalust võistluste ja olümpiaadide tulemuse alusel soovitud erialal õppima asuda informaatika ja küberturbe tehnoloogiate õppekavadest huvitatud.

Kui vaadata, millistest koolidest meile kõige enam õpilasi üliõpilasteks tuleb, siis juhib Pärnu Koidula Gümnaasium, kust tänavu tuli koguni 75 uut tudengit, järgnevad Tallinna 21. Kool (40) ja Gustav Adolfi Gümnaasium (39). Kuldmedaliste astus sel aastal Tehnikaülikooli 31% kõikidest medaliga lõpetanutest (2021. aastal 23%), lisaks 25% (2021. aastal 16%) kõigist hõbemedali omanikest.

Välisüliõpilaste vastuvõtu osas puudutasid kõige suuremad muudatused ukrainlaste vastuvõtu protsessi ja neile pakutavat võimalust asuda tasuta õppima kõikidel erialadel. Nagu arvata oli, esitasid ukrainlased palju avaldusi (245), õppima asus 52 Ukraina kodanikku. Kuna Ukrainas on 11-klassiline keskharidus, siis lõpetatakse keskkool tavaliselt 17-aastaselt ja osa meile kandideerijatest (34) ei olnud ülikooliõpingute alguseks veel täisealiseks saanud. Täisealised noormehed, kes olid valmis õppima tulema, seisid aga silmitsi Ukraina riigipiiri ületamise probleemiga, mis saigi üheks sagedasemaks takistuseks Tallinnas õppima asumisel. Kuid peamine põhjus, miks Ukraina noored TalTechi erialadele kandideerida ei saanud, seisnes hoopis inglise keele liiga väheses oskuses – selliseid kandidaate oli lausa 97. Vahest õnnestub neil aasta jooksul inglise keelt juurde õppida ja tulla uuesti proovima järgmisel aastal.

Väliskandidaadid esitasid sel aastal kokku 1016 avaldust ja õppima asus 184 välisüliõpilast 38 riigist, neist kõige enam Ukrainast (52), Soomest (24) ja Türgist (10).

Selleks et gümnasistid saaksid teha eriala valiku teadlikumalt, on neil võimalus kogeda päeva ülikoolis koos juba õppiva tudengiga – tulla TalTechi tudengivarjuks. Nii on noorel võimalik saada parem pilt, mida sellel erialal õppimine endast tegelikult kujutab, ning küsida kõike ülikoolis õppimise ja tudengielu kohta otse üliõpilaselt, kes samal õppekaval juba õpib. Eelmisel õppeaastal käis TalTechis kokku 222 tudengivarju 20 erineval erialal. Kõige enam varjutati ärinduse, rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia ning arhitektuuri erialasid. Kuna aga viiruse levik pani taas paljud üliõpilased distantsõppele ning seetõttu ei saanud kogu õppeaastal tudengivarjuks tulemist kõikidel erialadel pakkuda, võiks huvi tudengivarjuks olla kooliõpilaste seas edaspidi isegi veel suurem.

Laeb infot...