Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi üliõpilaskond tähistab sel sügisel 100. sünnipäeva. See on tähtis, sest üliõpilased on ju ülikooli väga oluline liikmeskond. 2020. aastal elavad TalTechi üliõpilased väga mitmekesist ja võimalusterohket elu: meil on kümneid tudengiorganisatsioone ja iga üliõpilane, kes TalTechi astub, leiab siit vähemalt ühe ühingu, kui mitte rohkem, millega liituda ning seeläbi muuta oma üliõpilaselu mitmekesisemaks ja saada väärtuslikke kogemusi.

Fotod: Mattias Kitsing, Marko Vilberg, erakogu, Laura Taal

Hea meel on tõdeda, et meie üliõpilastel on suur tahe tegutseda ja ülikooli arengusse panustada. Tänu sellele räägivad üliõpilaskonna esindajad kaasa nii TalTechi senatis kui ka teistes otsustuskogudes. Ülikool ootab pidevalt tudengite sisendit ja arvamust nendega seotud teemadel ning meie üliõpilased on väga aktiivsed seda ka andma. Meie tudengite arvamus on lisaks ülikooli tasandile arvestatav ka riikliku kõrghariduse arendamisel.

TalTechi aktiivne tudengielu laseb üliõpilastel ennast arendada ka väljaspool õppetööd ja see on aidanud meie värsketel vilistlastel enda karjääri suurtel kiirustel käima tõmmata. TalTechi vilistlaste saavutusi on näha igal pool.

Kui pöörame pilgud tulevikku, siis näeme, et üliõpilaste roll oluliste otsuste tegemisel kindlasti ei vähene. Oleme veendunud, et TalTechi üliõpilaskond muutub üha aktiivsemaks.

Soovime, et tänavusel sajandal sünnipäeval tunneksid kõik TalTechi tudengid uhkust oma tudengistaatuse üle. Kindlasti tasub aasta jooksul tähelepanu pöörata üliõpilasesinduse korraldatavatele üritustele, kust kumab ikka ja jälle läbi, et tähistame, tähistame, tähistame oma sajandat sünnipäeva. Loodame, et sellest saab osa iga TalTechi tudeng. Tegu on ju meie kõigi sünnipäevaga, tähistagem seda ühtse rõõmu, vaimu ja uhkusega!

TalTechi üliõpilaskonna juhatuse esimees Sten Ärm, juhatuse liige haridusvaldkonnas Lenne-Liisa Hein­oja (vasakul) ja juhatuse liige tudengielu valdkonnas Engel-Mari Mölder.

Lenne-Liisa Heinoja, Sten Ärm, Engel-Mari Mölder

Tudengiaktivistid meenutavad

Oma üliõpilasaktivismi aegu meenutavad hea sõnaga kaks üliõpilasesinduse endist liiget, Triin Siim ja Martin Malm. Küsis ja pani kirja Robert Hein.

Mis aastatel ja millisel positsioonil olid üliõpilasesinduses tegevliige?

Triin: Üliõpilasesinduses olin tegev kaks aastat, 2017–2019. Tegutsesin ürituste koordinaatori positsioonil ehk vastutasin mitmete tudengieluga seotud ürituste eest, nagu Avalöögi orienteerumine, tipikate marss Toompeale, tudengkonna sünnipäev, mitmed tudengiesindajate väljasõidud jpm. Lisaks kuulusin ühe aasta ka esinduskogusse.

Martin: Mina olin tegev 2014–2017, olin spordivaldkonna koordinaator ja kuulusin ka esinduskogusse.

Millised on sinu eredaimad mälestused seoses üliõpilaskonnaga?

Triin: Mälestusi ja lugusid on päris palju. Üks, mida ma ilmselt kunagi ei unusta, on lugu redeliga. Toimus 2018. aasta rebaste ristimine ja samaaegselt ka Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva tähistav linnakupidu. Kuna paralleelselt leidis aset hästi palju tegevusi, siis päev oli tihe ja tegemist palju. Traditsiooniliselt on ühisristimisel olnud kasutuses kultuuriklubi tudengibuss, mille katusel tehakse rebastele väike etteaste ja loetakse rebasevannet. Selleks oli meil tarvis redelit, kuid kõik redelid olid kuskil juba töös ning pidin loov olema. Sain lõpuks kokkuleppele TalTechi Filmiklubiga, kes kasutas redelit rokkooperi live-ülekande tegemiseks puu otsast. Diil oli, et kohe, kui ooper lõpeb, saan võtta redeli. Ajakavas oli ooperi ja ristimise vahel üsna lühike paus, seega pidin kiirustama. Vaatasin ajaliselt, et peaks olema õige hetk redelit tooma minna, helistasin veel ette ka, et lähen ja võtan, öeldi: „Jah, davai!“ Saime redeli kätte ja toimetasime staadionil ettevalmistustega, kui üks hetk mu telefon helises. Võtsin vastu, teisel pool toru oli filmiklubi esimees: „Triin, kus meie redel on?! Meil on inimene ikka veel puu otsas!“ Õnneks said kõik vajalikud tegemised tehtud ja ka filmiklubiline puu otsast alla.

Martin: Mulle meenub kaks suuremat protsessi. Esiteks, sporditegevuse reformide käivitamine spordikeskuses, mis on tänaseks kardinaalselt edasi arenenud, ning teiseks, rektor Jaak Aaviksoo valimised, mille meediakajastust võis võrrelda presidendivalimistega. Mõlemad jäid meelde eelkõige seetõttu, et üliõpilasesindusel oli neis kanda väga suur roll. Vastu võetud otsused olid kaalukad, huvigruppe palju ning üliõpilaste eelistuste kallutamiseks oli tunda pidevat mõjutustegevust.

Mida oled kaasa võtnud või milliseid kogemusi on sulle andnud töö üliõpilasesinduses?

Triin: Töö üliõpilasesinduses andis mulle tohutult enesekindlust. Ma muutusin julgemaks, õppisin paremini aega planeerima ja sain tuttavaks väga ägedate inimestega. Mitmeid kordi tuli ette, kus pidin kiiresti reageerima ja mõtlema välja lahenduse mõnele olukorrale. Näiteks ükskord ei hakanud elektrigeneraator korralikult tööle ja pidin jooksma mööda kampust, et leida XLR kaablit.

Julgen väita, et üliõpilasesindusest saadud kogemused ja oskused olid ka üsna suureks mõjutajaks, mis aitasid mul jõuda praegusele töökohale.

Martin: Esiteks, olen saanud palju tuttavaid, kellega muidu poleks kohtunud, mitmetega neist suhtlen siiani. Teiseks, võimalus ise midagi üliõpilaskonna heaks ära teha, missioonitunde rahuldamine. Kolmandaks, palju kogemusi eri tasanditelt, olgu siis suhtlemine, läbirääkimine, mõjustamine vms. Neljandaks, laiemad teadmised oma valdkonnast (minu puhul sport) ning sellega samuti rohkelt uusi tuttavaid ja kogemusi.

Miks soovitad tänastel tudengitel ühineda üliõpilasesindusega?

Triin: Üliõpilasesindus on kogemus, mis tuleb kasuks igas eluvaldkonnas, millega tegelema hakkad. Üks väga oluline osa elust on tutvused ja ÜE on see koht, kust on võimalik leida tutvuseid igast valdkonnast. Sul on võimalik tutvuda kõikide TalTechi organisatsioonide esindajatega ja seeläbi laiendada oma silmaringi.

Martin: Ülikoolis on rohkelt mitmesuguseid organisatsioone, kus ennast arendada ja väljakutseid leida. Üliõpilasesindust soovitaksin eeskätt neile, kes soovivad panustada ühiskondlikkesse tegevustesse, mis on enam seotud avaliku sektori perspektiividega.

Mida soovid üliõpilaskonnale sajandaks sünnipäevaks?

Triin: Üliõpilaskonnale soovin kindlat meelt ja veelgi teguderohkemat tulevast sadat aastat! Hoidkem tipikate lippu ja vaimu kõrgel!

Martin: Mõjususe kasvu, et suunata soovitud protsesse. Üliõpilasesinduse rolli ja üliõpilasaktivismi kasv tulevikus on möödapääsmatu. Õpingute kõrvale pakutavad erialased võimalused teadmiste reaaleluliseks rakendamiseks omandavad järjest suuremat tähtsust hariduse kogupaketis. Mul on väga hea meel näha, et erialaste kõrvaltegevuste võimalused on aasta-aastalt kasvanud. Kuna Tartu on saanud endale uue Delta maja, siis varem või hiljem oleks ka TalTechil uut kaasaegset hoonet vaja. Loogiline valik võiks olla näiteks, et innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory saaks uue pinna ning Mektory vana maja antakse üliõpilaskonnale, mis lahendaks ruumipuuduse probleemi ja avaks rohkelt uusi võimalusi. See saaks ühtlasi olema järgmine suurem verstapost TalTechi üliõpilaskonna arengus.

Laeb infot...