Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna tehnikaülikoolile on vaja rektorit, kes seisab julgelt oma tudengkonna eest. Üliõpilased peavad rektori jaoks olema võrdväärsed partnerid, kellega ülikooli igapäevaelu puudutavaid küsimusi arutada ning lahendusi leida, rääkis ERRi arvamusportaalis Sten Ärm.

Sten Ärm

Tehnikaülikooli uus rektor peab olema tugev vedur, kes väärtustab ja arendab juba varasemalt tehtut ning leiab ja veab eest ka uusi ja jätkusuutlikke arengusuundi, sütitades nii ka töötajas- ja tudengkonda olema oma alal veelgi paremad.

Üliõpilaste jaoks on oluline, et jätkataks tööd 2018. aastal kasutusele võetud lühinime TalTech juurutamisega. Noored on selle hästi vastu võtnud ning uue brändiga peab kindlasti jätkama.

Väga oluline on ka soodustada veelgi enam erinevatel õppekavadel õppivate tudengite koostöö soodustamine ja toetamine, sest just erinevate alade tulevaste spetsialistide koostööl valmivad suurimad ja innovaatiliseimad mõtted, äriideed ja lahendused.

"Tudengiesindajaid tuleb kaasata erinevatesse otsustusprotsessidesse juba nende algusfaasis."

Tudengkonna jaoks on oluline olla kaasatud. Rektor peab tegema tudengitega igapäevases ülikooli juhtimises koostööd. Tudengeid peab hoidma kursis ülikoolis tehtavate otsustega ning tudengiesindajaid tuleb kaasata erinevatesse otsustusprotsessidesse juba nende algusfaasis.

See on oluline, et üliõpilased saaksid olla kindlad, et nende arvamust kuulatakse ja võetakse arvesse, ning et säiliks sõbralikkus ja hea koostöö ülikooli personali ja tudengite vahel. Julgen väita, et siiani on see koostöö väga hästi sujunud, isegi praeguse keerulise eriolukorra ajal. Julgustan sügisel tööd alustavat rektorit seda koostööd kindlasti ka jätkama.

Me näeme, et TalTechi rektor ei ole ainult ülikooli sisene visionäär, vaid vaatab ka majast väljapoole ning teeb kindlaks, et tehnikaülikool räägib kaasa ja võtab osa laiemalt Eesti ühiskonda ja haridusmaastikku puudutavates teemades.

Praegu tunnevad tudengid muret mitmete suuremate teemade osas, näiteks kõrghariduse rahastus – kuidas jätkata kõrghariduse ning kõrgemate kraadide populariseerimist, kui riiklikul tasandil näiteks teadusele eraldatud rahasummad ei suurene.

Muidugi on tudengite jaoks ka oluline, kuidas olla suure kampusena veel keskkonnasäästlikum ning toetada rohelisemaid mõtteviise. TalTechi juhtkond eesotsas uue rektoriga peab nii oma tudengite kui ülikooli hääle kuuldavaks tegema ja selle eest seisma.

Rektoriks on kandideerimas kolm väga erinevat kandidaati, kellel kõigil on oma tugevad küljed. Üliõpilaskond loodab, et TalTech saab endale järgmiseks viieks aastaks parima rektori, keda huvitab ülikoolis õppivate tudengite arvamus ja nende probleemid ning kes panustab ülikooli ja tema inimestesse.

Artikkel ilmus esmakordselt ERR arvamusportaalis 27. aprillil 2020.

Laeb infot...