Tallinna Tehnikaülikool

TalTechis alustab sel sügisel uus rahvusvaheline MBA õppekava „Ettevõtlik juhtimine”, mille eesmärk on arendada ambitsioonikatest spetsialistidest ja keskastmejuhtidest oma ala tipud. Inglisekeelne õppekava on väga paindlik, arvestades tööl käivate inimeste põhikohustusi tööandja ja perekonna ees.

„Uus kava on orienteeritud lähiregiooni ehk Skandinaavia ja Baltikumi ambitsioonikatele ning arenemishimulistele bakalaureuse kraadiga ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega inimestele, kes näevad võimalust astuda juhtkonda, kuid tunnevad vajadust arendada oma ettevõtlus- ja juhtimisalaseid oskusi üha digitaliseeruvas ja rahvusvahelises maailmas,” tutvustab õppekava programmijuht ja ettevõtluse lektor Martin Toding.

Sügisel esmakordselt avatavasse õppesse oodatakse majanduse, inseneeria, finants-, IT- või loodusteaduste taustaga inimesi, kes soovivad regiooni ühes suuremas majanduskõrgkoolis omandada rahvusvaheliselt tunnustatud kraadi. 

1,5 aastaga läbitav õppekava on küll ajaliselt lühem kui harjumuspäevane MBA, kuid see läbitakse siiski täismahus. Ajaline võit tuleb Todingu sõnul juba magistritöö kirjutamiselt, mis tavaliselt jäetakse õppekava lõppu ning paraku jääbki paljudel ajapuudusel lõpetamata. Uues õppekavas valmib magistritöö pooleteist aasta jooksul samm-sammult. „Auditoorne õppetöö toimub ühes kuus kolm tööpäeva, suur osakaal on veebi- ja iseseisval õppel. Oleme balansseerinud teooria ja praktika osakaalu, et õppekava oleks hariv, toetav, paindlik ning personaalne. Õpingute teoreetiline ja praktiline pool on omavahel loogiliselt seotud: õppetöö ühendatakse praktika ja ettevõtte baasil projekti kirjutamisega, millest kujunebki magistritöö.”

Õppekava on disainitud koostöös Eesti ettevõtjate ja Baltikumis ning Põhja-Euroopas tegutsevate ettevõtete tippjuhtidega, et arvestada tööturu praktiliste vajadustega. Paljud „Ettevõtliku juhtimise” õppejõududest on rahvusvahelise taustaga ning väike, 30 inimesega õppijate grupp koosneb samuti erinevatest riikidest pärit üliõpilastest, kes jagavad omavahel töö- ja õppimiskogemusi maailma eri nurkadest ning moodustavad ühiselt suurepärase koostöövõrgustiku tuleviku tarbeks. Lisaks majanduse erialale on TalTech tuntud tugeva tegijana IT ning loodusteaduste õpetamises, mis annab igale sisseastunule võimaluse oma silmaringi laiendada ka tema jaoks täiesti uute suundade kaudu.

mba

Personaalne ärimentor toetab magistrantide enesearengut

Kõikide üliõpilaste professionaalseid karjäärialaseid eesmärke toetab personaalne mentor, kelle abil valmib ka praktiline, rakendatav, elulähedane ja loogiline magistritöö. „Mentor toetab õppuri individuaalset arengut läbi kolme semestri, aidates jõuda selgusele, kuhu üliõpilane soovib jõuda, milliseid oskuseid ja teadmisi tuleb tal arendada, millele peab rohkem tähelepanu pöörama,” tutvustab Toding. 

Ta lisab, et õppekava planeerimisel kavandati personaalsele 1:1-le suhtlemisele õpilase ja mentori vahel suhteliselt suur maht. Põnevamate kursustena võib välja tuua ained „Ärianalüütika ja digitaalne organisatsioon“ ning „Ettevõtlik eestvedamine“, mis mõlemad peegeldavad väga hästi õppekava fookust: inimeste ja protsesside juhtimine kiiresti muutuvas digitaalses maailmas. Õppekava lõpetajal on tänu päevakohalisele õppekavale ja mentori abile kõik eeldused tõusta rahvusvahelise organisatsiooni tipp- või keskastmejuhiks.

Tööandjale suurepärane võimalus oma talendid särama lüüa 

Töötajate haridus ja koolitamine on aina olulisemad ka tööandja vaates ning üha sagedamini tasuvad sisseastujate asemel nende koolituskulud hoopis ettevõtted. „Kuna tegemist on tasulise õppekavaga ning töötajate aktiivsus õppima tulla võib jääda õppemaksu tasumise taha, on see ettevõte juhtkonnale hea võimalus näitamaks, kuidas nad oma töötajatest hoolivad ning neid arendada soovivad. Kui ettevõtjana näete mõnes alluvas potentsiaali saada tippjuhiks, on just nüüd võimalik oma talendid särama lüüa,” räägib Toding.

Ta toob näiteks hinnatud IT-spetsialisti või inseneri, kellel võib jääda vajaka majandusalastest teadmistest. „Uue õppekava vastu tunnevad huvi ka need, kes on lõpetanud kõrgkooli 15-20 aastat tagasi ning soovivad ajaga kaasas käia ja oma teadmisi värskendada. See on tõesti parim võimalik valik oma juhtimisvaldkonna kompetentsi täiendamiseks, sest ettevõtliku juhtimise õppekava sisendi on pannud kokku spetsiaalne nõukoda, mis koosneb tuntud ettevõtete juhtidest. Õppida pole kunagi hilja!”

Kandideerimine „Ettevõtliku juhtimise” MBA õppesse toimub kuni 7. juulini 2020.

Rohkem infot

Artikkel ilmus Äripäevas 29.04.2020 

Laeb infot...