Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA) valis käesoleva aasta Ida-Virumaa õppijasõbralikuks tööandjaks Taltechi Virumaa kolledži.

Andras auhind

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustati 11. oktoobril maakonna aasta õppijat, õpitegu, koolitajat ja õppijasõbralikku tööandjat. Õppijasõbraliku tööandja tiitlile kandideeris Ida-Virumaal viis organisatsiooni.

Kolledž on Ida-Virumaal suurim laiale sihtrühmale õppimisvõimaluste pakkuja, sh panustades aktiivselt ka oma töötajate taseme- ja ümberõppesse.

„Elukestev õpe on Virumaa kolledžis elustiil. Oma eeskujuga on „meelitatud“ elukestvasse õppesse elanikkond laiemalt alates koolieelikutest kuni väärika vanuseni. Virumaa kolledžis õpivad kõik – sõltumata ametist ja vanusest. Õppimine on oluline osa igapäevaelust,“ ütles kolledži direktor Mare Roosileht.

Koostööd tehakse haridusasutuste, erialaliitude ja ettevõtetega. Samuti on Virumaa kolledž haridusklastri partner. „Oleme partneritega pidevas kontaktis, et saada sisendit koolitusvajaduste kohta ja samas pakkuda just tööturu jaoks olulist taseme-, täiend- ja ümberõpet,” kommenteeris Roosileht saadud auhinda. ETKA jagab täiskasvanuhariduse riikliku ja maakonna laureaatide märgiseid alates 2020. aastast. Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Eestimaa parimat aasta õppijat, õpitegu ja koolitajat tunnustatakse 14.oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Laeb infot...