Tallinna Tehnikaülikool

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) tunnustas koostöös partneritega Ida-Virumaa aasta parimaid ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal. TalTechi Virumaa kolledž valiti nominendiks kategoorias “Ida-Virumaa aasta rohepöörde tegu 2022”.

nominent

Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht kommenteerib saadud tunnustust järgmiselt: „TalTechi Virumaa kolledž soovib olla rohepöörde eestvedaja ja eeskuju Ida-Virumaal. Panustame sellega nii ühiskonna ja ettevõtete kui ka oma inimeste teadlikkuse tõstmisesse ning mõtteviisi muutmisesse. Kõik kolledži üksused ja inimesed üksikisikutena panustavad selle eesmärgi täitmisesse. Rohepööre saab toimuda vaid siis, kui kõik ühiskonna liikmed on selle vajalikkust ning sisu teadvustanud.“

Noortele ja lastele suunatud tegevustest olid märkimisväärseimad veebruaris toimunud Inseneripäev ning traditsiooniline Teadlaste Öö, mille läbiv teema oli sel aastal rohepööre. Lapsi ja nende vanemaid ootasid kaasahaaravad keskkonnateadlikkusega seotud töötoad.

Keskkonnateadlikkuse on oma fookusesse võtnud nii Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus (VIDRIK) kui ka Põlevkivi Kompetentsikeskus. Mare Roosileht täpsustab: „Põlevkivi Kompetentsikeskuse uues strateegias toodi sisse keskuse uued arengusuunad ringmajanduse valdkonnas. Selle tulemusena liigub teadustegevuse fookus fossiilsetelt kütustelt materjalide taaskasutusele ja ressursside ringlusse võtmisele. VIDRIKu insenerid osalevad ettevõtetele suunatud täienduskursuste läbiviimises energeetika ja digitaliseerimise teemadel, ärgitatakse ettevõtteid säästmisele ja efektiivsusele suunatud teemadega tegelema.“

Rohelisse mõtteviisi annavad igapäevaselt panuse kõik kolledži töötajad. “Töötajad ei kasutata ühekordseid nõusid, kogutakse vanapaberit, ruumides ei jäeta tulesid põlema, jagatakse töökaaslastele aiasaadusi, mida ise ei jõua ära tarbida. Kabinettides ei ole prügikaste, prügi sorteeritakse ja kogutakse vastavatesse prügikastidesse kolledži fuajees. Vett tarbitakse säästlikult,” lisab Roosileht.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur ja PR Põhjarannik tunnustasid Ida-Virumaa aasta ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal. Kokku esitati Aasta Ettevõte 2022 konkursile üle 130 kandidaadi.

Laeb infot...