Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Virumaa kolledži matemaatika lektor Maarika Virkunen pälvis oma pühendunud töö eest prof Gerhard Rägo nimelise mälestusmedali. Medal anti üle 3. detsembril Tartus.

Maarika Virkunen

Žanna Gratšjova, TalTechi Virumaa kolledži telemaatika ja arukate süsteemide töörühma juht ja programmijuht, kommenteeris Maarika Virkuneni kolleegina järgmiselt: „Maarika on Ida-Virumaa matemaatika ainesektsiooni juht, korraldades kohalikele matemaatika õpetajatele koolitusi ja koosolekuid. Ta korraldab igal aastal matemaatikaga seonduvaid üritusi, nt Virumaa matemaatika võistlus, matemaatikalaagrid, online-matemaatikavõistlus "Pentatlon" jne. Lisaks on Maarika osalenud ka vabariiklikes matemaatilistes projektides nii piloteerijana kui ka retsenseerijana”.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut ja Eesti Matemaatika Selts annab prof Rägo nimelist medalit sel aastal välja juba 32. korda.

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal siiani antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik, kes töötas välja tulevaste gümnaa­siumi­õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas selle­koha­sed õppe­kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. 5. detsembril 2022. a. täitub 130. aastat prof. Gerhard Rägo sünnist.

Laeb infot...