Tallinna Tehnikaülikool

Käesoleval õppeaastal õpetavad Virumaa kolledži õppejõud valikaineid nii kontaktõppes kui ka veebi teel Kohtla-Järve Gümnaasiumis, Jõhvi Gümnaasiumis, Rakvere Eragümnaasiumis kui ka Sillamäe Gümnaasiumis.

tudengid

Kõige pikaaegsem koostöö on Virumaa kolledžil Kohtla-Järve Gümnaasiumiga. Koostöö on kestnud alates Kohtla-Järve Gümnaasiumi loomisest 2019.a. Käesoleva õppeaasta sügissemestril õpetasid Virumaa kolledži õppejõud Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppuritele kokku üksteist kursust.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri sõnul on populaarseim õppemoodul gümnaasiumis digisüsteemid ning just neid erialaseid kursuseid annavad TalTechi õppejõud kolledži õpperuumides. Ühtlasi läbivad gümnasistid kolledžis keemiakursused ning saavad kasutada kolledži tänapäevaseid  laboreid. „Õpilaste liikumine kõrgkooli ja gümnaasiumi vahel on igapäevane ning süvendab õpilastes harjumust võtta kõrgkoolis õppimist juba gümnaasiumiõpingute ajal loomuliku ja normaalsena. Koostöö gümnaasiumi ja kolledži vahel on lisaks igapäevasele õppetööle ka märgiline ja kannab sõnumit, et kõrg- ja keskharidust pakkuvate õppeasutuste koostöö on iseenesestmõistetav ja normaalne, et olla tänaste noorte ees maailmas avanevate väljakutsete jaoks kaasaegsel tasemel,“ selgitab Agur.

Rakvere Eragümnaasiumiga toimub koostöö alates käesoleva õppeaasta sügisest. Esialgu õpetavad Virumaa kolledži õppejõud Rakvere gümnaasiumis vaid ühte õppeainet – inseneriinformaatikat. Tunnid toimuvad osaliselt Virumaa kolledži ruumides ja osaliselt läbi veebi. Rakvere Eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu kommenteerib koostööd järgmiselt: „Gümnaasium on otsingute aeg - selle ajaga peaks selgeks saama, kas valitud õppesuund sobib tuleviku eriala valikuks või mitte. Seetõttu on meile väga oluline, et õppejõud oleksid oma ala professionaalid ja praktikud. Loodame, et koostöö Virumaa kolledžiga kujuneb pikaajaliseks ja lisandub uusi valikkursusi "

Sillamäe Gümnaasiumis on kaks ainet valikkursustena - keemia ja bioloogia. Jõhvi Gümnaasiumi tunnid toimuvad nii Jõhvi gümnaasiumis kui  kolledžis.

Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tatjana Ait selgitas, et varasemalt on Jõhvi Gümnaasiumi õpilased osalenud nt praktilise keemia ja multimeedia kursustel ning käesoleval aastal õpetavad infotehnoloogia moodulis kolme kursust kolledži õppejõud. „Koostöö üks eesmärk on tagada valikmoodulite kvaliteet ning populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlaste ning inseneride elukutset Eesti ühiskonnas. Ühtlasi tutvub õpilane ka edasiste õppimisvõimalustega Ida-Virumaal,“ rõhutas koostöö olulisust Tatjana Ait.

Virumaa kolledž pakub rakenduslikku kõrgharidust keemiatehnoloogia, arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialadel. Õppima on oodatud nii kutsekoolide kui ka gümnaasiumide lõpetajad. Virumaa kolledžis saab õppida päris asju ning õppetöö toimub eesti keeles. Õpingute jooksul on palju praktikat, õppekäike, laboritöid ning on võimalik saada stipendiumi kuni 2500 EUR aastas. Virumaa kolledž on võimalik õppida magistriõppes kolmel erialal: jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, äriinfotehnoloogia, rohelised energiatehnoloogiad.  Kõik huvilised on oodatud Virumaa kolledžisse külla, et tutvuda võimalustega kohapeal.  Õppimine Virumaa Taltechis on FUN! Teadmised omandatakse läbi praktilise kogemuse.

Laeb infot...