Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolis valminud (TalTech) magistritöö võttis uurimise alla Eestis loodud nutirakenduse, mis häälkäsklustega salvestab haiglaõdede õendustegevusjuhiste jälgimist ning aitab vähendada ravivigade hulka ning parandada patsiendiohutust.  Nutilahenduse eesmärk on välistada olukorrad, kus näiteks enne vereülekannet unustatakse vere vastavust kontrollida või mõni töövahend jääb enne protseduuri valmis panemata. Rakendus annab protseduuride ajal juhendite kohta haiglaõdedele infot ning häälkäsklustega saab õendustegevused salvestada. Selleks tuleb öelda märksõnu kõrvamikrofoni, kust need jõuavad taskus olevasse nutirakendusse.

Ravijuhised on riiklikud ja rahvusvahelised eeskirjad, millele tervishoiutöötajad oma töös tuginevad. Rakendusse programmeeriti olulised õendustegevusjuhenditest välja otsitud samm-sammulised tegevused. Rakenduse juhtimine toimubki kätevabalt, mis on kooskõlas haigla hügieenieeskirjadega. Magistritöö autor Hannalore Taali sõnul on sarnaseid, kuid mitte häälkäsklustel põhinevaid lahendusi mujal maailmas kasutatud intensiivravis ja operatsiooniosakondades. „Uuringud on näidanud, et need aitavad vähendada ravivigu ja tõsta juhenditest kinnipidamist pea 100 protsendini. Eestis arendatud rakenduse puhul on uudseks aspektiks just häälkäskluste kasutamine ja seda eesti keeles,“ rääkis Taal.

Rakendust katsetas kaheksa Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivraviõde seitsme kuu jooksul. Tagasisidest tuli välja, et 90 protsenti rakendust testinud õdedest soovitaks lahendust ka oma kolleegile. See näitab, et vajadus taolise rakenduse järele on Eesti haiglates kõrge.

Magistritöö autor tõi välja, et kõnetuvastusega lahendused ei ole haiglates veel levinud ning inimesed peavad nutilahendustega varustatud tervishoiutöötajatega harjuma. „Mõned patsiendid hakkasid rakendusega töötavaid õdesid “robotiteks” nimetama. See näitab, et patsientide seas tuleb kvaliteedi parandamise nimel teha veel selgitustööd,“ lisas Taal.

Rakenduse töötasid välja Eesti digitervise ettevõte Cognuse ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Tänaseks on koostöö liikunud järgmisesse faasi, et kasutada rakendust õdede väljaõppes, eelkõige vereülekande, aga ka õdede jaoks igapäevaste protseduuride juures. Hääljuhitava režiimi kõrval on lisatud ka visuaalsed kontrollnimekirjad. Lisaks on rakendust testitud ka Lääne- ja Ida-Tallinna Keskhaiglates ning Tartu Ülikooli Kliinikumis. 

TalTechi tervishoiutehnoloogia erialal kaitstud magistritöö pealkiri on “Intensiivravi digitaalse kontrollnimekirja rakendusprojekti hindamine ning tuleviku hindamis- ja arendusvajaduste kaardistamine”. Hannalore Taal osales rakenduse väljatöötamisel ja tema magistritöö eesmärk oli hinnata selle kasutamist intensiivravis ja anda soovitusi, kuidas tulevikus lahendust edasi arendada ja selle mõju mõõta.

Tervishoiutehnoloogia on TalTechi rahvusvaheline magistriõppekava, kuhu on oodatud erineva haridustaustaga tudengid, keda huvitab tervishoid, e-tervis ja digitaalsed lahendused. Programmi käigus õpitakse, kuidas e-tervise tehnoloogiaid analüüsida, välja töötada ja edukalt kasutusse viia. TalTechi IT-instituudi erialadele saab sisse astuda juba täna. Lisainfo siit.

Laeb infot...