Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Priit Järv kaitses 24. märtsil oma doktoritöö "Geomärgistega fotode kaevandamine reisisoovitusteks" online-s, st kõik kaitsmise osalised – doktorant, juhendaja, oponendid ja kõik teised viibisid füüsiliselt eraldi, kuid virtuaalselt koos.

Figure of Priit Järv's doctor's degree final work.

Priit Järv leidis oma doktoritöös, et reisisoovitussüsteemid aitavad kasutajatel planeerida reise sihtkohtadesse, mida kasutajad ise piisavalt ei tunne. Erinevalt veebipoodidest ja interneti vahendusel meedia tarbimisest ei teki turismirakenduste kasutamise käigus tingimata andmeid kasutajate tegelike külastuste ja eelistuste kohta. Seetõttu vajatakse soovitusmudelite koostamiseks eraldi andmekaevemeetodeid. Käesolevas doktoritöös keskenduti geomärgistega fotode kaevandamisele kasutajate käitumise modelleerimiseks.

Juhendaja: professor Tanel Tammet (Tallinna Tehnikaülikool).

Oponendid: professor Francesco Ricci (Bozen-Bolzano Vaba Ülikool, Itaalia) ning professor Christian S. Jensen (Aalborgi Ülikool, Taani)

Doktoritöö on avaldatud tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...