Tallinna Tehnikaülikool

Täna algab Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) Eesti suurim algajate noorte küberkaitse võistlus KüberPuuring ja küberkonverents õpetajatele. Võistlustulle astuvad 432 õpilast 62 koolist.

Distantsõpe ja töö kodukontoris on loonud IT-alaseid väljakutseid noortele ja õpetajatele ning digipädevused on hariduses fookusesse tõusnud. Mida enam on meil taiplikkust infotehnoloogiliste probleemide lahendamisel, seda edukamad oleme infoühiskonnas tegutsemisel ja küberkurjategijatega toime tulemisel, sõnas Birgy Lorenz (TalTech, pildil) KüberPuuringu ja küberkonverentsi korraldaja.

Õpetajate küberkonverentsil “Seaduslikkus ja seadusetus” astuvad üles küberkaitse teadlased, jurist, praktikud IT-st ja koolidest. Veebis toimuval konverentsil arutletakse infoühiskonna eetika, õigest käitumisest andmetega veebitundides ning väljakutsed häkker-noorte leidmisel ja tegelemisel. 

Üks ettekande tegijatest, advokaadibüroo Hedman Partners andmekaitse nõunik Andres Ojaver: “Õpetajad on paratamatult need, kes kasutavad nii digilahendusi kui ka need, kes laste ja lastevanemate küsimustele esmajärjekorras vastama peavad. Seega tuleb neil aru saada, kas valitud lahendused ja töömeetodid võivad kujutada endast ohtu laste õigustele ning kas laste ja nende vanemate nõudmised on põhjendatud.”

Samal ajal, kui õpetajad kuulavad huvitavaid ettekandeid võtavad veebis mõõtu KüberPuuringu algajate küberkaitse võistlusel 144 meeskonda 62 koolist. Võistluse auhinnad on harivad ja elamuslikud: veebinarid, ettevõtete külastused, osalus rahvusvahelistel ja Eesti sisestel võistlustel ning koolitustel. Toetajate abiga jagatakse välja 26 meeskonnale põhiauhinnad, eriauhinnad ning loosiauhinnad. Iga kool saab mälestuseks uue ahjusooja TalTechi loodud IT-ametite kaardimängu.

Küberpuuringu toetaja, Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm märkis, et KüberPuuring on kui modernne olümpiaad õppeaines, mida koolides veel laialdaselt ei õpetata. „Rõõmustavalt on õpilased ise härjal sarvist haaranud ning spetsialistideks pürgimas,“ lisas ta. Hiietamme sõnul on küberturbe eksperte praegu ja ka tulevikus väga vaja nii riigiasutustes kui ka ettevõtetes. RIA toetab Küberpuuringu võistlust Interreg CYBER projekti abil, mille peamine eesmärk on küberturbega tegelevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime parandamine. Selle sihini jõudmist aitab oluliselt saavutada täna toimuv küberkaitse võistlus.”

KüberPuuringu võistlus ja küberkonverents on osa kaitseministeeriumi loodud Küberolümpia programmist, mille tegevuste sarjas on erinevaid võistluseid ja seminare. Detsembrikuus pööratakse põhitähelepanu põhi- ja kutsekoolidele ning gümnaasiumidele. 

KüberPuuringut ja küberkonverentsi toetavad Kaitseministeerium, Targalt Internetis projekt, Tallinna Tehnikaülikool, Riigi Infosüsteemi Amet, HARNO, Hedman Partners, ZONE Media, IIZI, Hansab, Startup Estonia, CGI, Tallinna Haridusamet, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Lennuakadeemia, Sisekaitseakadeemia, Eesti NATO Ühing, CTF Pärnu, KPMG, Kehtna Kutsehariduskeskus, Euroopa Ühendamise Rahastu ja Interreg Europe Cyber. 

KüberPuuring toob TalTechi küberkaitse võistlusele rekordilise arvu tüdrukuid

Siit näeb osalevate koolide kaarti 
Eelmiste aastate põhivoorude parimaid ülesandeid saab lahendada siin

Laeb infot...