Tallinna Tehnikaülikool

Projekti “Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja –teenuste arendamine“ raames on viimase aasta jooksul aktiivselt tegeletud katsebasseini täiustamisega, eesmärgiks viia kompetentsikeskuses läbi varasemast täpsemaid ja laiahaardelisemaid mudelkatseid. 

Qualisys

Selle saavutamiseks läbisid katsebasseini juhtrelsid uuenduskuuri ning valmistati uus ja stabiilsem vankri raam. Projekteeriti ja koostati uus tasakaalukiik, millega on võimalik katsetada varasemast suuremaid mudeleid. Suuremate katsekehade basseini paigutamiseks uuendati ka tõsteseadet ehk telfrit. Basseini põhja paigaldati ankurduskohad, kus on nüüd võimalik näiteks ujuvtuuliku platvorme testida.

Märkimisväärne uuendus on basseini paigaldatud Qualisys kaamerad, mis paiknevad nii vee all kui ka veepiirist ülalpool. Need võimaldavad mõõta vee ja katsetatava struktuuri liikumist, mis aitab kaasa numbriliste ehk CFD katsete valideerimisel. CFD katsete valideerimine tähendab piisavas koguses eksperimentaalsete andmete kogumist, mis loob lähitulevikus kompetentsikeskuses võimekuse asendada osa katseid numbriliste arvutustega ning ära jätta kulukad mudelkatsed basseinis.

Qualisys

ERF

Laeb infot...