Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna tippkeskus korraldas rahvusvahelise ideekonkursi, et leida suurepäraseid teadusideid, mida saab arendada ja katsetada päris linnakeskkonnas. Tähtajaks (6. novembriks) esitati 71 ideed ning nendest valitakse 2–4, millega alustatakse 2021. aastal.

Tallinna Tehnikaülikool Eestist ja Aalto ülikool Soomest, on otsimas ideid, millega saaks muuta järgmised linnade valdkonnad targemaks: transport, energia, ehitatud keskkond, valitsemine ja andmed. Igasse pilootprojekti peab olema kaasatud vähemalt kaks linna. Üks neist peab olema Eestist ja teine võib olla mõnest teisest riigist. Lootus on, et projektide tulemuseks tekivad maailmatasemel uuringud või mitmetes riikides rakendatavate lahenduste prototüübid.

FinEst Twins targa linna tippkeskus on saanud Euroopa Regionaalarengu Fondilt ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt mandaadi viia ellu 10 teadusmahukat pilootprojekti, mis on suunatud tegeliku elu väljakutsetele ja, millel on linnakeskkonnale märkimisväärne mõju. Selle teostamiseks aastate 2021–2027 vältel on planeeritud 15 miljonit eurot. Konkusile laekunud ideedest valitakse välja 2–4, millega alustatakse 2021. aastal. Sarnased väljakutsed leiavad aset ka järgmise 3–4 aasta jooksul.

Kõige rohkem ideid pakuti transpordi valdkonnas – 26. Üsna võrdne projektide arv tuli kolmest valdkonnast: energia (15), andmed (13) ning ehitatud keskkond ja linnaplaneerimine (11). Kuus ideed olid suunatud väljakutsele: „Avalikud teenused pole kättesaadavad kõigile sihtrühmadele kasutajasõbralikul viisil“. Paljudel juhtudel olid andmete ja valitsemisega seotud väljakutsed suunatud samaaegselt liikuvuse, ehitatud keskkonna ja energia väljakutsetega. Väljakutse „Linnaandmete kogumise ja kasutamise võimalused on madalad” esines 45 idees ja „Kogutud linnaandmed ei ole erinevatele kasutajagruppidele kättesaadavad” 31 idees. „Linnaplaneerimine ei ole kõikehõlmav, optimaalne ja jätkusuutlik“ oli samuti väga populaarne väljakutse ja osutus väljatooduks 33 idees. Väikseim arv ideid oli suunatud järgmisele kahele väljakutsele: „Energiatootmine on liiga palju süsinikuheidet tekitav“ – 8 ideed ja „Kiirete ja ökonoomsete ühenduste puudumine teiste oluliste linnadega“ – 6 ideed.

39 ideed oli välja pakutud ülikoolide poolt, neist 32 tuli TalTechist, 3 Aalto ülikoolist ja 4 teistest Eesti ülikoolidest. 10 ideed oli saadetud väljakutsele Eesti kohalikelt omavalitsustelt ning kaks olid pärit teistest riikidest: üks Soomest Jyväskyla linnast ja üks Leedust Visaginasest. 13 ideed tuli eraettevõtetelt, nii Eesti kui ka välismaistelt, 7 ideed eraisikutelt.

Rohkem kui 100 TalTechi teadlast on juba kaasatud 46 projekti ettepanekusse ja Aalto teadlased 17-sse. Teised ülikoolid Eestis ja mitmetes teistes riikides võtavad ootuste kohaselt osa 16. projektist.

Pilootpartneriteks on pakutud 31 erinevat Eesti linna ja linnapiirkonda ning neist 15 esinevad rohkem kui ühes ettepanekus. Kõige populaarsemad on loomulikult Tallinn ja Tartu, mis ilmuvad vastavalt 23 ja 22 projektis. 30 projekti raames on tehtud ettepanek kaasata ka linnu teistest riikidest: kokku 15 erinevat linna: 6 Soomest (Helsingi esineb 12 erinevas idee-ettepanekus), 5 Lätist, 2 Hispaaniast, 1 Hollandist ja 1 Saksamaalt.

Neid pilootprojekte rahastavad 100% Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. I etapi hindamistulemused ja tagasiside antakse idee esitajatele 20. novembril ning 8–12 ideed valitakse välja II etapi projektitaotlusse, mille tähtaeg on 27. november. Rahvusvaheline hindamiskomisjon valib välja 2–4 parimat mahukat pilootprojekti ettepanekut, mis käivitatakse 2021. aasta jaanuaris.

Lisateavet hindamiskriteeriumite, toetuse eraldamise tingimuste ja linnade vajaduste kohta leiab aadressilt www.taltech.ee/tarklinn.

Laeb infot...