Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna pilootprogrammi eesmärk on leida nutikaid tulevikulahendusi linnade reaalsetele probleemidele, mille läbi tugevdame Targa Linna Tippkeskust ning tagame selle jätkusuutlikkuse. Teine eesmärk on teadustulemuste praktiline rakendamine Eesti linnades.

Targa linna tippkeskuse ideekonkurss

2020. aasta targa linna avatud ideekonkursile laekus 71 ideed, millest neli parimat valiti välja ja neid viib FinEst Centre ellu koos linnadega, kus lahendusi piloteeritakse.

Need ideed, mis esimest voorust esialgu välja jäid, võeti 2021. aastal uuesti ette. Ideid arendati, otsiti partnereid ning lõpuks valiti välja järgmised kaks pilooti: Renoveerimise strateegia tugi ja Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks. Piloodid viiakse ellu perioodil jaanuar 2022 – juuni 2023. Pilootprogrammi rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Renoveerimisstrateegia tööriist

Renoveerimisstrateegia tööriista (RESTO) piloodi eesmärgiks on välja arendada innovatiivne digitaalne platvorm omavalitsustele ja kinnisvara suurhaldajatele, et olla valmis meid ees ootava renoveerimislaine väljakutsetele. Tööriist kombineerib rohepöörde ja digipöörde lahendused, et optimeerida vajalikke investeeringuid nende hoonetesse.

Pilootprojekt viiakse ellu koos Võru linnavalitsusega sealses kesklinnas. Tööriist võimaldaks hinnata alternatiivsete investeeringute mõju tehnoloogiate, hoonete disaini, linnaplaneerimise ja ärimudelite osas. Platvormina kasutatakse Ehitisregistri digitaalse kaksiku andmeid. Piloodis kasutatakse Targa Linna Tippkeskuse DigiAuditi poolt välja töötatud hoonete automaatse energiakasutuse jälgimist. Täiendavalt kaasatakse analüüsi erinevate avalike andmebaasides olevat infot ja võimalik on arvesse võtta ka erinevaid renoveerimise piiranguid näiteks muinsuskaitsest või miljööväärtuslikkusest tulevad nõuded, energiatõhususe taseme ning keskkonna eesmärgid, rahalised piirangud jne.

RESTO võimaldab linnadel ja kinnisvara suuromanikel lihtsamalt määrata, luua, simuleerida ja analüüsida nende hoonete ja linnaosade renoveerimise stsenaariume piirkondlikul tasemel ning teha selle baasil mõistlikke otsuseid tuleviku eesmärkide täitmiseks.

Pilootprojekti juhivad Targo Kalamees ja Einari Kisel.

Linnaplaneerimise heaolu skoor kvaliteetsema elukeskkonna loomiseks

Pilootprojekti eesmärk on ületada lõhe linnaplaneerijate ja linnaelanike vahel loodava heaoluskoori abil. Skoor on uuenduslik meetod ja tööriist, mis ühendab kvantitatiivseid füsioloogilisi ja subjektiivseid psühholoogilisi näitajaid, et hinnata keskkondi, mis pole mitte ainult turvalised ja mugavad, vaid ka huvitavad või meeldivad või vastupidi, et määratleda keskkondi, mis on ebaturvalised, stressirohked, ülestimuleerivad või ebaatraktiivsed.

Tulemuseks on heaolu skoori ja sellega seotud parameetrite visualiseerimine kaardikihtidena, pakkudes sealhulgas juhised andmete tõlgendamiseks ja kasutamiseks linnaplaneerimise töövoos. Heaolu skoori saab kasutada ka sisendina linna kliimaprobleemide lahendamise planeerimisel. Heaolu tõus linnas, näiteks inimese ja keskkonna paremad suhted, loovad omakorda üldise kaasmõju, mis aitab kaasa turvalise ja vaimselt, füüsiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult tervema linna arengule. Projekti pilootlinnaks on Narva, kus heaolu skoor annaks täiendava sisendi, et teha otsuseid oma elurajoonides vajalike parenduste kohta leidmaks uusi võimalusi kodanike ja investeeringute hoidmiseks ja meelitamiseks.

Pilootprojekti meeskonda kaasatakse ka teisi linnasid, kuna eesmärgiks on välja töötada ja valideerida Targa Linna Tippkeskusele uus teenus, mis pakuks praktilist väärtust ka teistele Euroopa linnadele.

Pilootprojekti juhivad Ivo Fridolin ja Külle Tärnov.

2022. aasta jooksul valmistab Targa Linna Tippkeskus koos haridus- ja teadusministeeriumiga ette Targa Linna Tippkeskuse pilootprogrammi määruse aastateks 2023-2027. Selle raames viib tippkeskus ellu veel vähemalt 6 pilootprojekti.

Hoia end kursis targa linna piloodiprogrammi ja pilootprojektide arengutega.

Laeb infot...