Tallinna Tehnikaülikool

2020. aasta targa linna edukale avatud ideekonkursile laekus 71 ideed, millest neli parimat valiti välja. Neid viib FinEst Centre ellu koos linnadega, kus lahendusi piloteeritakse. Ülejäänud 67 idee hulgas on veel palju häid ning seetõttu otsustasime mitte teha uut avatud ideekorjet. Hindame 2020. aastal esitatud ideid veidi erineva metoodikaga, ning leiame nende hulgast kaks, mida on võimalik ellu viia 18 kuuga.

Tark linn_lift

Kuna uued pilootprojektid peavad tulemuseni jõudma 18 kuuga, siis teadustöö komponent nendes saab olema väiksem, aga kindlasti peab olema kaasas vähemalt üks linn Eestist ja lisaks võib kaasata ka ühe linna mõnest teistest riigist (eelkõige Soomest). Piloteeritavad ideed peavad baseeruma juba tehtud teadustööl ning projekti jooksul saab läbi viia rakendusteaduslikke arendusi. 

Koos esitatud ideede autoritega TalTechist ja Aalto ülikoolist, kelle ideed valitakse 2021. a. lõppfaasi, pannakse kokku tegevuskavad, eelarved ja meeskonnad ning valitakse sobilikud linnad piloodiprojektiks. Ühiselt kaastakse ka teisi teadlasi mõlemast ülikoolist, et tugevdada koostööd kahe ülikooli vahel ning panustada Targa linna tippkeskuse jätkusuutlikkuse ülesehitamisse.  

Eesti linnadel ja linnadega piirnevatel omavalitsustel on 2021. aastal võimalus osaleda ideede valimisel  protsessi 3. faasis ja samuti pakkuda ennast välja võimaliku pilootkohana. Kui mõni väljavalitav idee tuli Eesti linnalt või vallalt, siis arendab tippkeskus seda edasi ka koos selle konkreetse partneriga. Soome linnad kaasatakse protsessi 3. faasis ideede hindamisse ning neil on võimalik liituda projektidega teise võimaliku pilootkohana.

TalTechi ideekonkursi faasid

Praeguseks oleme jõudnud 3. faasi algusesse 10 ideega. Välja valitud ideedega on võimalik tutvuda SIIN

Oodatavad tulemused projektidest on maailmatasemel teadusuuringud koos uute testlahendustega linnakeskkondade toimimise tõhustamiseks; reaalses linnaruumis testitud konkreetse toote või teenuse prototüübid ja erinevad nn probleemilahendused, millel on tõenduspõhiselt ka rahvusvaheline kasvupotentsiaal.
Targa linna pilootprogrammi eesmärk on leida nutikaid tulevikulahendusi linnade reaalsetele probleemidele, mille läbi tugevdame Targa linna tippkeskust ning tagame selle jätkusuutlikkuse. Teine eesmärk on teadustulemuste praktiline rakendamine Eesti linnades. Pilootprogrammi rahastavad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfot leiab aadressilt www.taltech.ee/tarklinn.

Laeb infot...