Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna ideekonkursi projekt „Heaolu skoor“ on jõudnud vahetulemusteni. Vaata lähemalt, milles projekt seisneb ja mis on seni tehtud.

Heaolu skoor

Kuidas linnaelanikud end linna peaväljakul, elamurajooni sisehoovis või pargis tunnevad? Millised kohad tekitavad positiivseid emotsioone ja pakuvad vaimset taastumist ning millised, vastupidi, tekitavad inimestele stressi? Seda võimaldab uurida linna heaolu skoor - tööriist, mis aitab teil "objektiivsete" ruumiandmete ning elanike füsioloogiliste ja psühholoogiliste reaktsioonide põhjal tuvastada positiivselt ja negatiivselt tajutud asukohti linnas.

Mis on heaolu skoor?

Heaolu skoor on uuenduslik süsteem, mis loob seose linna ruumiliste omaduste ja kohalike elanike heaolu vahel. Heaolu skoor tugineb Barton & Granti (2006) tuntud tervise ja heaolu determinantide mudelil ning taasavastab-elustab selle uuesti, et see sobiks kohaliku konteksti ja "objektiivselt" mõõdetavate andmetega. Sisuliselt sisaldab heaolu skoor viit taset:

  • looduskeskkonna kiht, mis arvutab "positiivsete" maastikuelementide (nt puud ja rohumaad) osakaalu ning "negatiivsete" elementide, nagu saastavad alad ja suured asfalteeritud alad, osakaalu;

  • ehitatud keskkonnakiht, mis hindab tänavavõrgu ühenduvust, teatud asukohtade ligipääsetavust ja kasutusaega;

  • tegevuste kiht, mis hindab piirkonna avalike mugavuste ja teenuste mitmekesisust ning nende lähedust leibkondadele;

  • psühholoogiline kiht, mis hindab vaimse taastumise potentsiaali teatud kohtades;

  • füsioloogiline kiht, mis mõõdab inimeste kokkupuudet ruumiliselt määratud stressiteguritega teatud kohtades reaalajas salvestatud füsioloogiliste signaalide põhjal.

Heaolu skoori piloteeritakse hetkel Narva linnas ning selle eesmärk on välja selgitada, miks tajuvad kohalikud erinevalt esmapilgul sarnaste ruumiliste omadustega avalikku ruumi, sh erinevates elamupiirkondades ning miks mõned kohad on populaarsemad kui teised.

Mis on seni tehtud?

Heaolu skoor sai alguse 2022. aasta jaanuaris ja sellest alates on läbi viidud mitmeid uurimis-, teabe- ja levitamistegevusi.

  • Veebruaris tehti Narvas välitöid ja koostati lühinimekiri avalikest kohtadest põhjalikumaks uurimiseks.

  • 29. märtsil toimus hübriidseminar, mis toimus kohapeal Narva Objektis ning üle veebi ka Zoomis ja Facebookis, kus teadlased tutvustasid üksikasjalikult Heaolu skoori elemente. Sündmust saab uuesti vaadata siin.

  • 18. aprillist 12. maini viidi Narvas läbi väikesemahuline uuring. Selles uuringus mõõdeti neljas (4) avaliku linnaruumi punktis kahekümne kaheksa (28) Narva kodaniku füsioloogilisi ja psühholoogilisi reaktsioone.

  • Hetkel tegeletakse mõõtmistulemuste tõlgendamisega ning esialgse Heaolu skoori loodetakse Narva kohta väljastada augusti lõpuks 2022. Samal ajal kogutakse tagasisidet Heaolu skoori kui teenuse kohta teistelt linnadelt.

Millised on järgmised sammud?

Alates juunist 2023 plaanitakse heaolu skoori teenust pakkuda ka teistesse Eesti linnadesse. Heaolu skoori saab rakendada kas üldplaneeringu koostamise protsessis, et mõõta praktikas, kuidas inimesed tunnevad end teie linna konkreetsetes kohtades, või konkreetsete asukohtade väljatöötamisel ja inimeste heaolu mõõtmisel nendes kohtades enne ja pärast arendustööd.

Septembris 2022 alustatakse laiaulatuslikku uuringut, mis mõõdab Narva elanike füsioloogilisi ja psühholoogilisi reaktsioone kaheksas (8) avalikus ruumis.

Heaolu skoor on üks kuuest (6) pilootprojektist, mida juhib FinEst Targa Linna Tippkeskus. Iga pilootprojekt viiakse läbi koostöös ühe või mitme linnaga ja selle eesmärk on lahendada linnade päris probleeme, vähendades lõhet akadeemilise uurimistöö ja praktika vahel. FinEst targa linna pilootide kohta leiate lisateavet siit.

Heaolu skoori pilootprojekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning kaasrahastab Haridus- ja Teadusministeerium toetuslepingu N 2014-2020.4.01.20-0289 alusel.

Laeb infot...