Tallinna Tehnikaülikool

Tarvo Vaarmetsa 19. novembril 2019 Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis kaitstud doktoritöö "Investor Decisions and the Path to the Stock Market" ("Investori otsused ja teekond aktsiaturuni", juhendaja Tõnn Talpsepp) pälvis Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste lõputööde riiklikul konkursil peapreemia. 

Lisaks said  majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis kaitstud lõputöödest preemiad Vladislav Fjodorovi bakalaureusetöö „Majapidamiste eluasemeinvesteeringuid mõjutavad tegurid Euroopa riikide näitel” (juhendaja Merike Kukk), mis pälvis sotsiaalteaduste valdkonna rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste aste 2. preemia ning Miina Hõbenaela bakalaureusetöö „Digitaalsete oskuste mõjust palkadele: Euroopa riikide mikrotaseme analüüs kasutades PIAAC andmeid” (juhendaja Simona Ferraro), mis pälvis Sotsiaalministeeriumi eripreemia.

Tarvo Vaarmetsa doktoritöö annab omapoolse panuse siiani kestvasse traditsioonilise ja käitumusliku rahanduse diskussiooni, uurides üksikinvestori käitumist ja lähtudes seega mikrotasandi perspektiivist  Kui varasemalt valitses majandusteaduses väga pikalt arusaam, et inimesed teevad enda jaoks kõige ratsionaalsemaid rahanduslikke otsuseid, siis käitumuslik rahandus on suhteliselt noore teadusdistsipliinina selle uskumuse viimastel kümnenditel kõikuma löönud, väites, et meie rahanduslikes otsustes on oluline roll ka psühholoogial. 

Töö keskendub investorite erialavaliku, aktsiaturul osalemise ja dispositsiooniefekti (investorite seas levinud käitumuslik muster, kus investorid kalduvad oma kahjumlikke positsioone hoidma liiga kaua ja oma kasumlikke positsioone müüma liiga vara) tagamaade ja seotud valikute põhjuste analüüsimisele, kasutades põhjalikku unikaalset andmestikku, mis lubab uurida investorite käitumist sellise detailsusastmega ja sellistest aspektidest, mis varasemas käitumusliku rahanduse kirjanduses ei ole olnud andmepiirangute tõttu võimalik. 

Doktoritöö annab senisest põhjalikuma teadmise, kuidas eksamitulemused, haridus ja ka muud sotsioökonoomilised karakteristikud mõjutavad investorite eriaalavalikut, aktsiaturul osalemise otsust ja dispositsiooniefekti. Allpool on välja toodud peamised järeldused:  

  • Investorite erialavalik põhineb üldjuhul akadeemilistel võimetel, viidates sellega ka valiku põhjendatusele või isegi ratsionaalsele käitumisele.  
  • Võrreldes meestega on naiste puhul seos vaimsete võimete ja börsil osalemise vahel selgelt nõrgem. Kasutatud andmetele tuginedes mõjutavad börsil osalemist veel ka majanduslik tegevusala, elukutse ja religioon, ja investorid kalduvad olema ambitsioonikamad, riskialtimad ja intelligentsemad kui inimesed, kes börsil ei osale.  
  • Haridustaseme ja -valdkonna kaudu mõõdetav kõrgem intelligentsustase ja tugevam õppimisvõime vähendab dispositsiooniefekti. Lisaks näitavad analüüsi tulemused, et kõrgemalt haritud ja intelligentsemad investorid on võimelised ka oma kogemustest ehk tehingutest kiiremini õppima. Kasutatud andmete põhjal osutuvad dispositsiooniefektist võitu saamisel eriti kasulikuks matemaatilised võimed.

 
Kõikide ETAG-i riiklikul konkursil preemia pälvinud üliõpilastööde nimekiri on leitav siit.

Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets
Tarvo Vaarmets (paremal) koos doktoritöö juhendaja Tõnn Talpsepaga

Laeb infot...