Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskonnas valmis kõigile huvilistele tasuta enesejuhtimise kursus.

Enesejuhtimise e-kursuse eesmärk on toetada isiksuslikku arengut ja suurendada teadlikkust iseendast. Kursus käsitleb teemasid nagu motivatsioon, aja juhtimine, stress ja sellega toimetulek, rahatarkus, enesejuhitud õppimine ning eneseareng.

Alusta kursusega juba täna siin!

Enesejuhtimine on rakenduspsühholoogia valdkonda kuuluv e-kursus, mille eesmärk on toetada isiksuslikku arengut ja suurendada teadlikkust iseendast.

E-kursus koosneb kuuest teemablokist:

  1. Eesmärkide seadmine ja motivatsioon: isiklikud eesmärgid ja nende saavutamise kavandamine, probleemilahendusoskused.
  2. Aja juhtimine: aja väärtus, ajajuhtimise tehnikad, produktiivsus, ajaröövlid, prioriteetide seadmine.
  3. Enesejuhitud õppimine: õpioskused ja -hoiakud, ennast juhtiv õppija, õpistiilid ja motivatsioon.
  4. Rahatarkus: rahaga seotud uskumused, eelarve, investeerimine.
  5. Teadlik mina: isiksus ja eneseareng, emotsioonidega toimetulek, enesehinnang.
  6. Stress ja sellega toimetulek: stressi dünaamika, stressorite tüübid, stressiga toimetuleku tehnikad.

Laeb infot...