Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli vastuvõtt on täies hoos – juunikuu alguseks oli I ja II astmesse sissesastumisavaldusi esitatud kokku 1356. Avaldusi saab esitada veel 6. juuli keskpäevani. 

TalTechi tudengid Akadeemikute alleel

I astme 32 õppekavale on esitatud 969 avaldust, 70 inimest on oma õppimatuleku ka kinnitanud. 39 magistrikavale on esitatud 387 avaldust, õppimatuleku on kinnitanud 42 inimest. 

I astme populaarsemad õppekavad kvalifitseeruvate avalduste arvu järgi on juunikuu seisuga IT-süsteemide arendus (175 avaldust), ärindus (88 avaldust ning ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (73 avaldust).

Magistris on populaarsemateks kavadeks ärirahandus ja majandusarvestus (56 avaldust), juhtimine ja turundus (51 avaldust) ning infosüsteemide analüüs ja kavandamine (32 avaldust).  

Iga sisseastuja saab esitada kuni kaks avaldust. Valikut saab muuta kuni sisseastumise lõpuni. Näiteks saab erialavalikut muuta riigieksami tulemuste teadasaamisel. 

Kuna Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, saab erialadel, kus kandideerimine on riigieksamite alusel, kohe pärast eksamitulemuste selgumist teada, millisel erialal on õppekoht olemas. Kõik, kes lävendi ületavad, on ka ülikooli vastu võetud, tuleb vaid õppimatulek kinnitada. 

Juba varem gümnaasiumi lõpetanud saavad peagi pärast avalduse esitamist teate õppekoha pakkumisega ja neil on võimalik oma õppimaasumine ka kinnitada. Need sisseastujad, kes gümnaasiumit veel lõpetanud ei ole, on tingimuslikult kandideerivad kuni riigieksamite tulemuste selgumiseni. 

Tutvu õppekavade ja oluliste kuupäevadega teejuht.taltech.ee.  

Laeb infot...