Tallinna Tehnikaülikool

DataCite Eesti konsortsium korraldab reedel, 5. mail Tallinna Tehnikaülikoolis seminari “Avatud teadus ja andmehaldus - kohustuslik ja/või kasulik?”, et jagada praktilisi nõuandeid teadustööde ja -projektide ning nendega seotud andmete paremaks haldamiseks.  

Seminaril räägitakse avatud teaduse ning teadusandmete haldamise nõuetest, põhimõtetest, sealhulgas andmete kogumise, dokumenteerimise ja jagamise meetoditest, arhiveerimisest ning eetilistest aspektidest. Lisaks tutvustatakse teemakohaseid praktikaid ja ülikoolide teenuseid andmete haldamisel.

Seminaril esinevad valdkonna spetsialistid Leideni, Sheffieldi, Göttingeni ja Helsingi ülikoolidest. Eesti vaadet ja kogemusi tutvustavad Eesti Teadusagentuuri, ülikoolide ja DataCite Eesti konsortsiumi esindajad.

Üritusele on oodatud teadlased, doktorandid ja teadlasi toetavad spetsialistid, kellele avatud teaduse põhimõtete juurutamine on tuleviku seisukohast oluline. 

5. mail kell 11 algaval seminaril on võimalik osaleda Tallinnas kohapeal või veebi vahendusel. Registreeri veebis osalemiseks

DataCite seminari kava

DataCite on ülemaailmne andmekeskuste, ülikoolide ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mis pakub teenuseid ja tuge teadlastele, andmekeskustele, kirjastajatele ning teadustöö rahastajatele. Seminari korraldava DataCite Eesti konsortsiumi liikmed on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallina Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. 

Laeb infot...