Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa Kolledžis korraldatavad teadus- ja tehnikakool ning erialapäevad aitavad tagada inseneride järelkasvu, tõestades kooliõpilastele, et inseneriamet on täis väljakutseid ja annab laialdased karjäärivõimalused.

Turundus- ja kommunikatsioonijuht Anna Kaljusaar | Fotod: Dmitry Matveev

Teadus- ja tehnikakool ühildab tehnoloogiahariduse matemaatika, füüsika, keemia, IT jt õppeainetega ning toob kokku maakonna nutikad noored, et julgustada süsteemset mõtlemist ning võimet näha seoseid ja tervikut, seostada reaalset elu enam haridusega, motiveerida noori STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonna aineid õppima ning kokkuvõttes kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Teadus- ja tehnikakooli raames toimuvad kolledži teaduslaagrites ja -klubides kooliõpilastele mitmesugused põnevad tegevused: veebruarist maini jätkasid tegevust robootikaklubi ja animatsiooniklubi ning alustas leiutajate klubi, kus loomingulises õhkkonnas genereeriti põnevaid ideid, mis aitaksid lahendada kitsaskohti meid ümbritsevas maailmas. Klubis said osalejad nii meeskondadena kui ka individuaalselt konstrueerida ainulaadseid leiutisi, arendada loovust ja ruumilist mõtlemist, omandada planeerimis- ja projekteerimisoskusi. Toimunud neljas teaduslaagris said osalejad leida endale sõltuvalt vanusest huvipakkuva tegevuse. Teaduslaagri lõpus andsid lapsed ja nende vanemad positiivset tagasisidet, mis tõestab veelkord, et tehnikamaailm on lahe. „Pojal silmad särasid ning ta rääkis iga päev, kuidas talle meeldis teaduslaagris olla ja mis katseid ta tegi. Ootame põnevusega järgmist laagrit!“ kommenteeris ühe teaduslaagris osalenud poisi ema oma tänukirjas kolledži meeskonnale.

Selleks, et näidata noortele kaasaegse maailma nõudlust tehnikaeriala spetsialistide järele ning sukelduda inseneriameti tegevustesse, korraldab kolledž ka erialapäevi, kus osalejatel tuleb vastata viktoriiniküsimustele ja lahendada praktilisi ülesandeid. Sellel aastal toimusid inseneripäev ja informaatikapäev.

Young man teaching kid

Laeb infot...