Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu otsustas 17. juunil toimunud koosolekul anda 2021. ja 2022. aastal välja kokku 12 arendusgranti (kaheksa sellel ja neli järgmisel aastal) kogumahus 1 194 750 eurot.

Arendusgrandi eeltaotlusi esitati 76. Taotlusvoorus pääses edasi 52 taotlust kümnest teadusasutusest ja lõpliku taotluse esitas 50 teadlast. Taotlusi hindasid nii teadlased kui vastava ala praktikud ja spetsiaalselt selleks moodustatud ekspertkomisjon, kuhu kuulusid nii teadlased kui ettevõtjad, samuti Sotsiaalministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad. 

12 rahastatud taotlusest seitse kuulub loodusteaduste ja tehnika valdkonda, kolm bio- ja keskkonnateaduste valdkonda, üks ühiskonnateaduste ja kultuuri ning üks terviseteaduste valdkonda. Muu hulgas hakatakse grandi toel arendama näiteks preeklampsiariski hindamisvahendit, veekogude seireks kasutatavat lainemõõtjat ning kõnesünteesi vahendit. Kõikide rahastust saanud projektide lühitutvustustega saab tutvuda ETAgi kodulehel. 

ETAg-i hindamisnõukogu esimees Anu Noorma ütles, et arendusgrandid on olnud  loogiline jätk Eestis tehtavale teadustööle. “Kahel aastal läbiviidud voorud on näidanud väga kõrget taotluste taset. Selle granditüübi edasine vorm oleneb skeemi toimimise hindamisest, mis viiakse läbi järgmisel aastal, kui paljud projektid on jõudnud lõppfaasi.“

Arendusgrant on konkurentsipõhine üheaastane eksperimentaalarenduse toetus, mille eesmärk on edendada tehnoloogiasiiret, luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks ja  rakendamiseks nii ettevõtetes kui ka ühiskonnas laiemalt ning suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju.

Eelmine ja Eesti esimene arendusgrandi taotlusvoor toimus 2019. aastal, mil toetati kaheksat uurimisprojekti.
2021. aasta taotlusvooru täpsema statistika leiab ETAgi kodulehelt.

Lisainfo:
Rebekka Vedina
uurimistoetuste koordinaator (sihtgrandid)
Rebekka.Vedina@etag.ee

Laeb infot...