Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuuri auhind anti kätte 11. novembril teaduskommunikatsiooni konverentsil „Teaduskommunikatsioon liigutab…”

Birgy Lorenz pälvis Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklikul konkursil II preemia kategoorias tegevused / tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.
IT-teaduskonna ja küberkeskuse teadur Birgy Lorenz.

Tarkvarateaduse instituudi küberkriminalistika ja -julgeoleku keskuse vanemteadur ja õppejõud Birgy Lorenz sai Eesti teaduse populariseerimise auhinna Küberolümpia projekti eest, mis on juba üle viie aasta aidanud jõudsalt kaasa noorte küberteadlikkuse kasvule, huvile IT ja sellekohase teaduse vastu. Lorenzi töö fookus on noorte ja koolide toetamine IT-õppes ning õpilaste küberturvalise käitumise edendamine. Kümneid tuhandeid noori harinud teadur on öelnud, et teda vaimustab noorte küberkäitumise uurimine ja selle mõjutamine. Birgy Lorenzit käivitab interaktiivne õpetamine, milles kõik õpetajad ja õppejõud tahaksid olla edukad, ning eetiline käitumine nii teadlase kui inimesena. 

 Just tema vedamisel ja Kaitseministeeriumi toetusel toimub detsembri alguses kooliõpilaste võistlus KüberNaaskel. Selle aasta võistlusele „Aasta 2007. Pronksiöö simulatsioon – küberrünnakud Eesti vastu“ saab registreeruda kuni 27. novembrini.

 Lisaks KüberNaasklile korraldab Birgy ka teisi võistlusi ning viie aasta jooksul on neil võistlustel ja programmides osalenud juba 75 tuhat noort, samuti loob ta ainekavasid, õppematerjale ja -mänge. Ta juhib TalTechis IT-didaktikakeskust ja akadeemilise eetika komisjoni. Ta on Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi asutaja ja juhatuse liige, Eesti Andmekaitse Liidu juhatuses, Pelgulinna Gümnaasiumi õpetaja ja IT-arendusjuht. Aastaid on ta viinud Eesti talente välisvõistlustele nagu European Cyber Security Challenge, Cyber Patriot (USA), Magic CTF (USA).

Põhjalikuma ülevaate Birgy Lorenzi tegemistest saab Eesti Teadusinfosüsteemist.

Laeb infot...