Tallinna Tehnikaülikool

28. septembril anti Tallinna Ettevõtluspäeva raames välja iga-aastased ettevõtlusauhinnad. Seekord anti eriauhinnad ka aasta parimatele rakenduslikele teadustöödele. Rakendusliku teadustöö auhinna 2022 pälvis teadustöö “Plastjäätmete koospürolüüsi meetod”. Uurimisgrupi juht oli TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse labori juhataja Olga Pihl.

Olga Pihl

TalTech Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse uurimisrühm viis läbi põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koostöötlemise ja saadavate produktide omaduste uuringu, mis pakub uudset lahendust seni vaid põletamisele läinud jääkplastikutest ja nende segudest õli saamiseks põlevkiviga koostöötlemise kaudu. Uus tehnoloogia võimaldab vähendada põlevkivi kasutust ja toota samal ajal jäätmetest kasulikku toorainet.

“Igal aastal jääb miljoneid tonne polümeerijäätmeid üle maailma ringlusse võtmata. Üks võimalik viis nende jäätmete kõrvaldamiseks on keemiline töötlemine, näiteks pürolüüs. Sel viisil saadud pürolüüsiõli saab kasutada uute toodete saamiseks. EL-i rohelise kokkuleppe valguses on Eesti eesmärgiks saavutada 2050. aastaks null süsinikuheide.  Aastani 2050 on vaja järk-järgult vähendada CO2 emissiooni ning üheks võimaluseks nullheitele liikumiseks võiks olla põlevkivi ja polümeerjäätmete koospürolüüs,” kommenteeris Olga Pihl.

"Rakendusuuringud põlevkivi ja plastjäätmete koostöötlemise suunal on viinud põlevkivitööstuse pöördeliste muutusteni. Eestis põlevkiviõli tootmiseks kasutatav tahke soojuskandja tehnoloogia lubab pürolüüsida põlevkiviga koos ka vanarehve ja plastjäätmeid. Nii on võimalik vähendada põlevkivi kasutust ja toota samal ajal kasulikku toorainet jäätmetest mida seni on põletatud või ladestatud. Seetõttu on Olga Pihl poolt juhitud arendustöö tulemused väga kõrge väärtusega," lisas TalTech Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Ettevõtluskonkurss on osa igasügisesest Tallinna Ettevõtluspäevast, mis toimus tänavu 27. septembril. Üheksateistkümnenda Tallinna Ettevõtluspäeva peateema oli “väärtust luues”. Päeva jooksul mõtestati lahti, mis on täna ettevõtluse edu tegurid, millist heaolu loome ja millele ressursse kulutame. Räägiti uue või lisanduva väärtuse loomisest toote/teenuse pakkumisel, inimestest kui peamistest väärtuste loojatest, ettevõtete väärtusest ning väärtustest üldse nii materiaalsel kui mittemateriaalsel tasandil.

Laeb infot...