Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuus räägib geoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Sophie Graul oma kirest geoloogia ja geometallurgiaga vastu, motivatsioonist, mis ajendas teda doktorantuuri astuma ning jagab väärtuslike nõuandeid tulevastele doktorantidele.

Miks otsustasid tulla doktoriõppesse?

välitöö Pakri saartel
Välitöö Pakri saartel. Foto: Sophie Graul

Olen geoloogi ja geometallurgi taustaga ning praktika käigus avastasin, et mul on tõeline huvi rakendusuuringute vastu. Otsisin võimalust töötada projektidega, mis oleks pikemaajalisemad kui vaid paar kuud. 

Minu uurimissuundadeks on geoteadused, mineraloogia ja maavarade väärindamine.

Palun kirjelda sisseastumise protsessi ning millega programmi valimisel arvestada?
Sisseastumisprotseduur (kui doktoriprojekt on juba ametlikult heaks kiidetud ja rahastatud) hõlmab taotluse esitamist. Taotlus peab sisaldama erialast/uurimistöö kogemust, akadeemilisi tulemusi, soovituskirju ning põhjendust, miks soovid doktoriõppesse tulla. Sellele järgneb sageli eelselekteerimise protseduur. Edukad kandidaadid peavad tavaliselt esitlema oma varasema uurimistöö tulemusi ning tutvustama end tulevastele juhendajatele, et tõestada oma oskusi ja teadmisi.

Arvan, et oluline on doktoriprojekti olemasolu, millel on selged eesmärgid ja toimiv uurimisrühm. Teema on oluline, kuid tuleb vaadata laiemat konteksti ja omada realistlikumat lähenemisviisi.

Mis on seni olnud doktoriõpingute juures kõige rahuldustpakkuvam ja milliste väljakutsetega oled pidanud silmitsi seisma?
Mulle meeldib leida vastuseid ja alustada millegi tegemist täiesti algusest. Seetõttu on  
võimalus alustada uurimisprojekti nullist ning järk-järgult uurida, arendada ja jõuda tulemusteni, midagi mida ma väga hindan. On saavutus kui mõistad, et suudad nii palju korda saata ja anda sellele tähenduse.

Erinevalt minu varasemast kogemusest erasektoris pidin harjuma "edasilükatud rahuloluga" akadeemilises keskkonnas, kus kulutatakse mitu kuud eksperimentidele, kirjutamisele ja artiklite esitamisele. Kuna teadusliku uurimisprojekti eesmärk on teadustulemuste publitseerimine, võib kogu protsess võtta mitu aastat aega. Sageli raske väärtustada kogu eelnevalt tehtud tööd ja see võib olla veidi demotiveeriv, kui sellele tähelepanu ei pöörata. 

Millise uurimisprojektiga sa praegu tegeled? Kuidas doktoriõpingud on võimaldanud sul panustada valdkonda?
Töötan Eesti fosforiidiga. Minu doktoritöö teema hõlmab haruldaste muldmetallide (REE) varude hindamist ja klassifitseerimist erinevates leiukohtades. REE metallid on taastuvenergia taristu jaoks oluline teema, kuna enamus tehnoloogiaid vajavad arendamiseks just neid elemente. See on ka Euroopa Liidu jaoks oluline küsimus, kuna täna impordime valdava enamuse vajalikest ressursidest Hiinast jt riikidest.

Hetkel aitab see teema ja seonduvad projektid oluliselt kaasa uute maardlate teabe ja maavara tekkemehhanismide mõistmisele. Seda tüüpi maardlaid on alles viimastel aastatel hakatud uurima, seega on tegemist geoloogias "kuuma" teemaga.

Milliseid nõuandeid annaksid doktoriõpinguid kaaluvatele magistrantidele?
Mõned asjad mida soovitan. Esiteks tuleks hoolikalt uurida ja kaaluda valdkonda, millesse soovite siseneda. See ei tähenda tingimata, et jätkate hiljem täpselt oma doktoritöö alal, kuid on oluline valida valdkond, mis omab tulevikupotentsiaali ja on tööturul järgnevatel aastatel konkurentsivõimeline.

Peaksite mõtlema ka oma iseseisvusele. Kas ma olen võimeline juhtima oma ideid ja projekte? Kas olen piisavalt iseseisvalt toimetulev? Teadmised ja praktilised oskused saab töö käigus omandada (ärge selle pärast muretsege), oluline on pöörata tähelepanu "ülekantavate oskuste" arendamisele, sest vastasel juhul võib areng olla kaootiline.

Ja tehke midagi, mida armastate! See on nelja või enama aasta pikkune projekt ning vältimatult tuleb ette aegu, kui tekib tüdimus, kuid töötamine millegi südamelähedasega on alati motivatsiooni allikaks. Mäletan alati, et oma bakalaureuseõpingute ajal pidin kuude kaupa käima mingitel kursustel, millega ma oma tulevikus mingit seost ei näinud. Tehke midagi, mis tundub teile mõtekas.

Ärge unustage ka oma isiklikku elu, hobisid ja neid, kes on teile lähedased - teie ümbrus on oluline, eriti kui olete välismaalane, sest üksindus võib alguses ehmatada.

Kuidas on doktoriõpingud aidanud sul arendada oma akadeemilisi ja erialaseid oskusi?
Doktoriõpe on andnud mulle palju tagasivaadet ja küpsust (vähemalt loodan nii) pikaajaliste projektide edukaks elluviimiseks. Samuti on see võimaldanud kohtuda paljude erineva taustaga inimestega ja arvan, et see annab suure panuse inimeste mõistmisse ja suhtlemisse.

Miks valisid oma õpinguteks Eesti?
Esialgu kandideerisin konkreetse teema tõttu, mis oli Euroopas ainulaadne võimalus. Samuti soovisin doktoriõpingud läbi välismaal, et saada rohkem elukogemust.

Ja muidugi, Starship robotid - need toovad mulle igapäevaselt rõõmu!
 

Sisseastumine juba käib! Tutvu Taltech loodusteaduskonna õppekavadega SIIN.


 

Laeb infot...