Tallinna Tehnikaülikool

Läinud aastal Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudis Teele Tõnismanni kaitstud doktoritöö „Teadusrahastuse reformid Balti riikides: institutsionaalne pärand, rahvusvahelistumine ja konkurents perioodil 1988 kuni 2010-ndate keskpaik“ märgiti ära Eesti Teadusagentuuri korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

TT_foto
Teele Tõnismann

Tunnustatud doktoritöös uuriti konkurentsinormide kehtestamist postkommunistlike muutuste protsessis ja nende mõju praktikatele võttes aluseks Balti riikide teadusrahastuse poliitikate reformid alates 1988. aastast 2010ndate keskpaigani. Mitmete riikide valitsused on viimastel aastakümnetel teinud oma teaduspoliitikates jõupingutusi, et siduda ressursside eraldamine ja rahvusvaheline teaduslik tipptase. Selle eesmärgiks on edendada teadustööde tulemuslikkust ning sellega ka majanduslikku ja ühiskondlikku arengut.

Doktoritöös keskenduti sotsiaal- ja humanitaarteadustele ning töös uuriti, mil määral on konkurentsi juurutamine teadusrahastamise poliitikatesse seotud rahvusvahelistumise ja euroopastumisega. Väitekiri valmis ühisjuhendamise lepingu raames koostöös Toulouse´i ülikooliga, töö juhendajateks olid professor Rainer Kattel (Tallinna Tehnikaülikool) ning Cécile Crespy (Toulouse’i ülikool).

Tutvu Teele Tõnismanni kaitstud doktoritööga siin.

Laeb infot...