Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa), TalTechi teenusedisaini labori d.Lab ja strateegilise disaini agentuuri Rethink eestvedamisel toimub Eesti teenusedisaini päev 1. juunil juba 4. korda. Tänavusel teenusedisaini päeval on fookuses teenusedisaini roll erinevate kriisidega toime tulemisel ja kuidas arendada jätkusuutlikke tooteid ning teenuseid läbi teenusedisaini.

Teenusedisaini päev 2022

Tänases kiiresti muutuvas maailmas seisavad ettevõtted ja organisatsioonid silmitsi pidevalt kriiside ja muutustega. Ökoloogilise jalajälje vähendamine ja keskkonna säästlikkus on reaalsed väljakutsed. Samuti on üha keerukam navigeerida ja seejuures pidada silmas pikaajalist jätkusuutlikku arengut ettevõtete ning organisatsioonide teenustes.

“Eesti avalik sektor on olnud palju aktiivsem ja kohati ka teadlikum teenusedisaini rakendaja kui erasektor. Samas pandeemia algusest alates on selgelt toimunud muutused. Kui varasemalt tegi TalTechi teenusedisaini labor d.Lab koostööd peamiselt riigiasutustega, siis viimase kahe aasta jooksul on partnerite nimekirja lisandunud näiteks Swedbank, Confido, Eesti Energia, Kindlustusest Kindlustusmaakler ja teised ettevõtted,” ütles TalTechi vanemlektor ja Rethinki asutaja Jana Kukk. "Järjest rohkem soovivad ettevõtted lähtuda otsustes kliendi vajadustest. Seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes,” lisas ta. 

“Maailm meie ümber on kiiresti muutumas ja koos sellega peavad muutuma ka raamatukogud. Teenusedisain kui mõtteviis ja selle juurutamine on kindlasti liikumapanev jõud. Kuigi me ei pruugi täpselt teada, millised uued väljakutsed meid järgmisel kümnendil ees ootavad, oleme Eesti Rahvusraamatukogus siiralt disaini usku ja teenusedisain võimaldab meil kujundada koosloomes kasutajatega inimkeskset raamatukogu,” rääkis Eesti Rahvusraamatukogu teenustejuht Kristel Veimann.

Teenusedisaini päeva tähistamiseks korraldavad Rahvusraamatukogu, TalTech ja Rethink teenusedisaini konverentsi. Inspireerivaid, isiklikke ja praktilisi kogemusi jagavad nii avaliku- kui erasektori esindajad Eestist ja kaugemalt. Oma lugusid räägivad praktikud, kes on mõistnud, et disainmõtlemise meetodite rakendamine on võti tuleviku kriisidele ja väljakutsetele vastupidavate teenuste, toodete arendamiseks.

Programm ja registreerimine

Ilusamat homset disainides!

Laeb infot...