Tallinna Tehnikaülikool

Neljapäeval, 3. detsembril arutatakse rahvusraamatukogus, kuidas disainida avalikku ruumi viisil, mis lähtub inimeste vajadustest. Konverentsil tutvustavad eksperdid ja praktikud nii avaliku ruumi kui ka teenuste disainimise edulugusid ja parimaid praktikaid Eestist ja maailmast.

Konverentsi korraldab rahvusraamatukogu koostöös TalTechiga ning teema seati ka mõeldes nende avalik-õiguslike asutuste rollile nii teenuste pakkujana kui ka avaliku ruumi tagajana. Üks lähtekoht on ka rahvusraamatukogu ees seisev renoveerimine, mille märksõna on inimesekeskne disain nii ruumi kui ka teenuste puhul.

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul on oluline mõtestada raamatukogu kui avaliku ruumi kujunemist. “Meile on kõige olulisem külastajate soovidele ja vajadustele vastavate teenuste kujundamine. Nii kasutajate ootused kui ka tuleviku vajadused on kardinaalselt muutumas. Raamatukogu ei saa tulevikus olla enam vaid vaikne keskkond, kuid hoitakse teavikud. Nõnda peab ka rahvusraamatukogu muutuma kohaks, mille keskmes on suhtlus, innovatsioon ja haridus – kus on laialdased suhtlus- ja koostöövõimalused, tugev digitaalne taristu ning kus toimuvad üritused ja haridustegevused.“

„Täna on ka akadeemilise raamatukogu kuvand väga palju muutunud, tegemist ei ole enam ainult vaikse keskkonnaga, kus inimene sai rahulikult olla kahekesi valitud raamatutega. Raamatukogud on muutunud lisaks külalislahketeks ja põnevateks paikadeks, kus on mugavus- ning suhtlusalad, toimuvad üritused ja haridustegevused,” ütles Andresoo.

Koostegemine ja suhtlemine on võtmesõnad, millega on seotud raamatukogu ruume ees ootavad muutused. Pärast rekonstrueerimist on rahvusraamatukogu hoone kõigile avatud ja ligipääsetav ning teadmiste omandamine, koostöö, kogukonnad, elamus, inspiratsioon ja emotsioonid saavad olema värskenduskuuri läbinud hoone märksõnadeks.

Konverentsi eesmärk on tutvustada nii avaliku ruumi kui ka teenuste disainimise parimat praktikat ning edulugusid Eestist ja mujalt maailmast. Tänavuse konverentsi temaatika seati eelkõige mõeldes kahe avaliku-õigusliku institutsiooni rollile olles avalike teenuste pakkujad avalikus ruumis. Konverents toimub virtuaalselt Rahvusraamatukogu Facebooki kanalis 3. detsembril algusega kell 10.00.

Konverentsil esinevad ettekannetega Anu Leppiman ja Jana Kukk TalTechist, Karen Jagodin Vabamust, Janne Andresoo ja Margus Veimann Rahvusraamatukogust jpt.

Lisaks astuvad konverentsil üles kogemuslugudega Daniel Kotsjuba, Marika Post, Mikk Lemberg jt. 

Konverentsi päevakava ja registreerimisvorm: www.nlib.ee/et/teenusedisain2020 

Laeb infot...