Tallinna Tehnikaülikool

Maarja Grossberg ning Jüri Krustok pälvisid riigi aastapreemia tehnikateadustes. Teadlasi tunnustati töö eest uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optilises spektroskoopias.

Maarja Grossberg
Maarja Grossberg

Maarja Grossberg selgitas: „Uurime igapäevaselt uute, eelkõige päikeseenergeetika rakendustele suunatud materjalide optilisi ja elektrilisi omadusi, mis määravad nende materjalide sobivuse ja võimekuse nendeks rakendusteks. Nende materjalide seas on keskkonnasõbralikud ühendpooljuhtmaterjalid ning uue põlvkonna väga eriliste omadustega kahedimensionaalsed grafeenilaadsed materjalid. Viimased koosnevad vaid üksikutest aatomkihtidest.“

Teda täiendas Jüri Krustok lisades: „Meie uuringud on andnud väärtusliku informatsiooni uute materjalide fundamentaalsete omaduste kohta, aidates kaasa uute tehnoloogiate arendamisele nende materjalide baasil.“

Jüri Krustok
Jüri Krustok

Oma teadustöös uurivad laureaadid keskkonnasõbralike ühendpooljuhtmaterjalide võimekust muundada valgusenergiat elektrienergiaks, kasutades selleks erinevaid optilise spektroskoopia meetodeid. Pooljuhtmaterjalide omadused on paljuski määratud neis sisalduvate defektidega ja just nende kindlakstegemisele ja nende mõju uurimisele on laureaadid pühendunud. Uuringute käigus on edasi arendatud nii traditsioonilist ühendpooljuhtmaterjalide füüsikat kui ka välja pakutud mitmeid uusi materjale tuleviku optoelektroonikale.

Professor Maarja Grossberg on Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi optoelektroonsete materjalide füüsika teaduslabori juhataja, kes pälvis eelmisel aastal maineka L’Oréal Baltic - UNESCO programmi „Naised teaduses“ stipendiumi.

Tema uurimistöö teemadeks on pooljuhtide füüsika, pooljuhtmaterjalide defektstruktuuri uuringud ning päikeseelemendid. Grossberg on ka Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliige, tema doktortööd juhendas just Jüri Krustok.

Jüri Krustok on loodusteaduskonna küberneetika instituudi professor, kes on saanud 1998. a riigi aastapreemia tehnikateaduste valdkonnas kollektiivi liikmena: “Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”. Tema uurimistöö teemaks on pooljuhtide füüsika.

Grossberg ning Krustok said aastapreemia eelmise nelja aasta jooksul, s.o 2017–2020 valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest vastavalt Riigi teaduspreemiate põhimäärusele.

Laeb infot...