Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledži projekt „Multidistsiplinaarne teadmusintegratsioon digitaalse tootmise valdkonnas (DIGIMAN)“ asub digitaliseerima keemiatööstust.

DIGIMAN
Tallinna Tehnikaülikooli ja Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli jaoks koostatakse uus kursus põhirõhuga digitaalseks tootmiseks keemiatööstuses.

„Välja töötatud rakendused peaksid tulevikus aitama luua keskkonnasäästlikumat ja efektiivsemat tootmise planeerimist. Kitsamas mõistes uuritakse digitaalse simulatsiooni võimalusi praktilises võtmes keemiatööstuse tootmisprotsessides,“ selgitas Virumaa kolledži rakendusliku keemia professor Allan Niidu. Tema sõnul soovitakse vähendada päris kemikaalide kasutusvajadust katsetustes ja õppeprotsessides suurendades ökoloogilist jätkusuutlikkust ja vähendades kulu.

Virumaa kolledži ettevõtlusjuht ja projekti juht Mihkel Kahju selgitas, et projektiga arendatakse tööstuse digitaliseerimise teadmusbaasi ning koostatakse Tallinna Tehnikaülikooli ja Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli jaoks uus kursus põhirõhuga digitaalseks tootmiseks keemiatööstuses. Tulevast kursust saavad ülikoolid õpetada tervikliku kursusena või seitsme eraldi moodulina täienduskoolituseks keemiatööstuse digitaalses tootmises, robootikas, tootedisainis, materjaliteaduses, tarkvara ja äriprotsesside juhtimises. „Lisaks teadmiste jagamisele luuakse kursusele uus ainekava. Tegemist on kursuse juhendiga, mille koostamisel võetakse eeskuju maailma parimatelt ülikoolidelt ning mille võiks ka TalTechis laiemalt kasutusele võtta,“ lisas Kahju.

Ülikoolikursuse arendamiseks toimub 8.-12. augustil Kohtla-Järvel rahvusvaheline suvekool tulevastele kursuse lektoritele. Uue kursusega tulevad tutvuma ja seda arendama doktorandid lisaks Eestile Norrast, Saksamaalt, Hollandist ja Soomest.

Projekti viivad läbi Tallinna Tehnikaülikool ja Virumaa kolledž ning Norra Teadus- ja Tehnikaülikool. Ettevõtetest on kaasatud Norrast ProfMOF AS, kellel on teadmised ja kogemused metallorgaaniliste ühendite töötlemisest ja digitaalsest visualiseerimisest.

Projekti toetab Haridus- ja Noorteameti kaudu EMP (Euroopa Majanduspiirkonna/Norra Kõrghariduse) koostööprogramm.

Lisainfo: Mihkel Kahju, tel  508 9815, mihkel.kahju@taltech.ee

Laeb infot...